TUNI EXAM -pikaopas opettajille

Opetushenkilökunnalle suunnattu TUNI EXAM -pikaopas sisältää seuraavat osiot:

Arviointikohteen ja toteutuksen luominen
Opintojaksojen vienti
Kirjautuminen
Uuden tentin luominen
Kysymysten lisääminen
Tentin julkaiseminen
Suoritusten arviointi
Suoritusten lukitseminen
Suoritustietojen kirjaus Sisuun
Suoritusten arkistointi TUNI EXAMissa

Arviointikohteen ja toteutuksen luominen

Jos opintojaksosi suoritustapaan kuuluu sähköinen näyttö (TUNI EXAM), sitä varten luodaanperustapauksessa arviointikohde ja toteutus Sisuun.  Valitse arviointikohteen tyypiksi Tentti ja luo sen alle toteutus. Toteutukseksi valitaan akvaariotentti, joka tarkoittaa sähköistä näyttöä. Toteutuksen tietoihin voit lisätä suoran ilmoittautumislinkin EXAM-tenttiin. Tarkemmat ohjeet suoritustavan, arviointikohteen ja toteutuksen luomiseen löydätSisu-wikistä.

Opintojaksojen vienti

Viemme opintojaksot Sisusta TUNI EXAMiin manuaalisesti kerran vuodessa kesäkuussa. Jos lukuvuoden aikana tulee uusia opintojaksoja, ne voidaan lisätä pyynnöstä EXAMiin. Ota yhteyttä osoitteeseen it-helpdesk@tuni.fi. Pyydäthän opintojakson vientiä EXAMiin ajoissa, noin kaksi viikkoa aikaisemmin. 

Jos oikeaa opintojaksoa ei löydy ja sinulla on tarve luoda heti uusi tentti, voit käyttää yleiskoodeja EXAM-1 ja EXAM-2.

Kirjautuminen

Kirjaudu TUNI EXAMiin Tuni-tunnuksellasi osoitteessa exam.tuni.fi. Erillistä käyttöoikeutta ei tarvitse hakea. Uusille käyttäjille (henkilökunta) annetaan automaattisesti sekä opiskelijan että tentaattorin käyttäjärooli ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, tutustu seuraavaan ohjeeseen: Kirjautumisongelmia?

Uuden tentin luominen

 1. Kirjautumisen jälkeen siirry Työpöytä-näkymään, joka on omien tenttien yhteenvetosivu.
 2. Paina Uusi tentti -painiketta.
 • Poikkeus: Jos haluat toteuttaa EXAM-yhteistentin, ota yhteyttä osoitteeseen it-helpdesk@tuni.fi. Tentin luomiseen tarvitsemme seuraavat tiedot: tenttiperiodi, tentin kesto, suorituskerrat ennen arviointia. Lisätietoa yhteistentistä: Yhteistentin toteuttaminen (Eduuni-wiki).

Seuraavaksi valitse tentin tyypiksi joko Yleinen tentti tai Henkilökohtanen tentti. Henkilökohtaista tenttiä voi käyttää kun tentti on tarkoitettu vain tietyille opiskelijoille ja esimerkiksi myös kun opiskelijalle annetaan tenttiin lisäaikaa.

Täydennä tentin perustiedot.

 1. Hae opintojakso, johon tentti kuuluu
 2. Anna tentille nimi (opintojakson koodia ei tarvitse toistaa tentin nimessä) ja valitse tentin kieli
 3. Tallenna tiedot

Muuta tarvittaessa tentin arviointiasetuksia ja lisää tenttiin muita tentaattoreita tai tentin arvioijia.

Valitse tentissä tarvittava erikoisvaruste, kuten kuulokkeet tai piirtonäyttö (MS Surface Studio), kohdassa Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot. Lisää myös tarvittaessa lisämateriaalit liitetiedostona. Pakkaa tarvittaessa useampi liitetiedosto ZIP-tiedostopaketiksi.

Kirjoita opiskelijalle näkyvät ohjeistukset. Jos tentin aikana tulee käyttää jotakin tiettyä ohjelmistoa, kirjoita se kohtaan Tenttivarauksen aikana näkyvä ohjeistus opiskelijalle.

Lopuksi Tallenna muutokset.

Kysymysten lisääminen

 1. Siirry Kysymykset-välilehdelle
 2. Anna aihealueelle nimi ja tarvittaessa pidempi kuvaus
 3. Lisää uusi kysymys
 • HUOM! Jos samaa kysymystä käytetään eri tenteissä, kysymyksen muokkaaminen muuttaa kysymyksen perustietoja kaikissa tenteissä, mutta pisteet ja ohjeistus eivät päivity.
 • Katso tarkemmat ohjeet eri kysymystyypeistä ja kysymyspankista.

Lisää tarvittaessa uusia aihealueita.

 • Aihealueen voi poistaa tai tyhjentää oikeasta yläreunasta löytyvästä jakoavaimen kuvasta

Lopuksi voit esikatsella tentin sellaisena kuin opiskelija sen näkee. Esikatsele tentti -painike löytyy Kysymykset ja Julkaisuasetukset -välilehdiltä.

Tentin julkaiseminen

 1. Siirry Julkaisuasetukset-välilehdelle
 2. Valitse tenttiperiodi, eli aikaväli, jolloin tentin voi suorittaa. Aseta myös tentin kesto.
 3. Valitse suorituskertojen enimmäismäärä: 1-5 tai rajoittamaton.
 4. Lopuksi Tallenna ja julkaise tentti.


Julkaisun jälkeen opiskelijat löytävät tentin EXAM-haulla. Voit myös kopioida suoran ilmoittautumislinkin Julkaisuasetukset-välilehdeltä ja tallentaa sen Sisuun.

Suoritusten arviointi

 1. Siirry Suoritukset-välilehdelle.
 2. Napsauta arvioitavaa tenttivastausta (opiskelijan nimen kohdalta).

Arvioi (pisteytä) tenttivastaukset. Voit antaa myös sanallista palautetta.

Lopullisen arvosanan antaminen:

 1. Anna tentille arvosana, määrittele suoritustyyppi, kieli ja opintopisteet.
 2. Lopuksi Tallenna muutokset.


Suoritusten lukitseminen

 1. Tentin arvioimisen jälkeen valitse arvioidut tenttivastaukset.
 2. Lukitse valitut suoritukset ja tiedota opiskelijaa. EXAMista lähtee automaattinen sähköposti opiskelijalle, jossa on linkki EXAMin arviointiin ja palautteeseen


Suoritustietojen kirjaus Sisuun

Kun olet lukinnut arvioidut suoritukset EXAMissa, voit kirjata suoritukset Sisuun. Huom! Älä arkistoi tenttisuorituksia EXAMissa ennen kuin olet kirjannut suoritukset Sisuun. Halutessasi saat tallennettua lukitut tenttisuoritukset EXAMista CSV- tai Excel-tiedostoksi.

EXAM-suoritusten kirjaus Sisuun tehdään vastuuopettajan toimesta manuaalisesti. Lisäksi arviointikohteelle ilmoittautuneiden suoritusten vienti CSV-tiedostolla on tullut mahdolliseksi marraskuussa 2020. Tutustu tarkempiin ohjeisiin seuraavalla sivulla: EXAM-suoritusten kirjaus Sisuun.

Sisu-EXAM -integraatio toteutuu arvion mukaan lukuvuodelle 2021-2022. Integraation myötä lukittujen EXAM-suoritusten vienti Sisuun on mahdollista tehdä myös automaattisesti.

Tenttisuorituksen arkistointi

Jos suoritus pitää tallentaa opintorekisteriin, varmista, että se on tehty ennen arkistointia.

 1. Valitse lukitut tenttisuoritukset
 2. Lopuksi arkistoi valitut suoritustiedot. Arkistoidut tenttivastaukset poistetaan (anonymisoidaan) automaattisesti EXAMista kahden vuoden kuluttua.