Arviointitietojen kirjaus Sisuun

Tällä sivulla ohjeistamme, miten EXAM-tenttisuoritusten arviointitiedot kirjataan Tampereen yliopiston Sisu-opintotietojärjestelmään. EXAM-järjestelmässä voi toteuttaa tenttien lisäksi myös muita sähköisiä näyttöjä, joten seuraava ohje on myös sovellettavissa niihin.

Arviointitiedot voi kirjata Sisuun kolmella eri tavalla:

   1. Arviointitietojen kirjaus manuaalisesti Sisun käyttöohjeiden (Sisu-wiki) mukaisesti (ks. Arviointi: Toteutuksen ja opintojakson arviointi)
   2. Arviointitietojen vienti CSV-tiedoston avulla
   3. Arviointitietojen vienti integraation avulla

Arviointitietojen vienti CSV-tiedoston avulla

Vastuuopettaja vie opiskelijan tenttisuorituksen arviointitiedot Sisuun, kun arviointi on lukittu EXAM-järjestelmässä. CSV-tiedoston avulla on mahdollista viedä arviointitietoja Sisussa olevalle toteutukselle niin sanottuna massavientinä. Huomioithan, että arviointitietoja on mahdollista viedä vain toteutukselle ilmoittautuneille opiskelijoille. Opiskelijoiden ilmoittautuminen tulee olla vahvistettu. Lisäksi kannattaa huomioida, että arviointitietojen kirjaus Sisuun on toteutettava ennen opiskelijan tenttisuorituksen arkistoimista. Kun opiskelijoiden tenttisuoritukset on EXAM-järjestelmässä arkistoitu, ei niistä ole enää mahdollista luoda CSV-tiedostoa.

CSV-viennin yleiset ohjeet löydät Sisun käyttöohjeista (ks. Arvioinnin tuominen CSV-tiedostona). Jos haluat hyödyntää EXAM-järjestelmästä ladattavaa CSV-tiedostoa, joka sisältää EXAM-järjestelmässä lukitut arviointitiedot, luethan lisäksi alla olevat ohjeet. Ohjeiden avulla saat helposti muutettua EXAMista ladattavan CSV-tiedoston Sisuun sopivaksi.

1) Tallenna arviointitiedot CSV-tiedostoksi

Kirjaudu EXAMiin, siirry tenttisi Suoritukset-välilehdelle ja luo lukituista tenttisuorituksista CSV-tiedosto käyttäen ”Tulosta valitut suoritustiedot CSV-tiedostoon (.csv)” -toimintoa.

Tallenna CSV-tiedosto omalle tietokoneelle.

2) Muunna CSV-tiedosto Sisuun sopivaksi

Huom. Muuntaja toimii vain, jos EXAM-tentin arvosana-asteikkona on 0-5 tai Hyväksytty-Hylätty ja tentin kielenä on EXAMissa suomi, englanti tai ruotsi.

Raahaa CSV-tiedosto alla olevaan laatikkoon, joka muokkaa sen automaattisesti Sisuun sopivaksi CSV-tiedostoksi.  Mikäli tiedoston muuntaminen onnistui, näet seuraavaksi latausikkunan, josta pääset avaamaan/tallentamaan muunnetun CSV-tiedoston.

 • Sarakkeiden nimet vaihtuvat Sisun käyttämiin sarakkeiden nimiin
 • Kaikki muut Sisun kannalta ylimääräiset sarakkeet poistuvat
 • Opiskelijanumeroksi jää vain Tampereen yliopiston opiskelijanumero

Tallenna muokattu CSV-tiedosto omalle tietokoneelle.

3) Tuo arviointitiedot Sisuun

Sisun CSV-tuonnin vaatimukset: CSV-tiedostossa opintopisteet (credits) ja suorituskieli (completionLanguage) pitää olla samat kuin Sisun arviointikohteella. Lisäksi arvosanan (grade) tulee olla arviointikohteen arviointiasteikossa.

Kirjaudu Sisuun ja tuo arviointitiedot CSV-tiedoston avulla. CSV-tuonnin tarkemmat ohjeet: Sisun käyttöohjeet (ks. Arvioinnin tuominen CSV-tiedostona).

Huom. Voit tarvittaessa muokata CSV-tiedoston sisältämiä arviointitietoja esimerkiksi Excelissä ennen tuontia Sisuun. Esim. Jos opiskelijasta on tiedostossa kaksi tai useampi eri arviointitieto, on ylimääräiset poistettava, jotta oikea arvosana tulee kirjatuksi Sisuun. Ohje: Tuplarivien poistaminen Excelissä (.docx)

Arviointitietojen vienti integraation avulla

Arviointitietojen vienti -integraatio (Sisu-TUNI EXAM) otetaan käyttöön 12.10.2022. Uutinen integraation käyttöönotosta on julkaistu intrassa 28.9.2022.

1) EXAM-tentin vaatimukset

 • Jotta arviointitiedot siirtyvät automaattisesti Sisuun, tulee EXAM-tentti olla kytkettynä opintojaksotason sijasta toteutukseen.
 • EXAM-tentin suoritustyypiksi on valittava Kokonaissuoritus, jolla viitataan tässä yhteydessä toteutuksen kokonaissuoritukseen.
 • EXAM-tentin arviosana-asteikoksi on valittava sama, joka on käytössä arviointikohteella (0-5 tai Hyväksytty/Hylätty).

2) Tenttivastauksen arvioinnin vaatimukset

Arvioi opiskelijan tenttisuoritus Tenttivastauksen arviointi -sivulla. Anna opiskelijalle arvosana ja tarkista, että tentin suoritustyypiksi on valittu kokonaissuoritus. Valitulla suorituskielellä ei ole merkitystä, mutta opintopisteiden laajuus täytyy täsmätä arviointikohteen opintopisteiden laajuuden kanssa. Mikäli edellä olevia ohjeita on noudatettu, ei näihin arviointitietoihin tarvitse tehdä muutoksia. Lopuksi paina Tallenna ja lukitse -painiketta, jolloin arviointitiedot siirtyvät automaattisesti EXAM-järjestelmästä Sisu-opintotietojärjestelmään toteutuksen Arviointi-sivulle vahvistettavaksi.

Mikäli arviointitiedoissa oli jokin virhe, saat pian sähköpostitse ilmoituksen Sisuun siirtymättömistä arviointititedoista. Kyseessä on koostesähköposti, joka sisältää tiedon yhdestä tai useammasta opiskelijasta, jonka arviointitiedot eivät siirtyneet ja syyt, miksi arviointitietojen vienti ei integraation avulla onnistunut. Siirtymättömät arviointitiedot on kirjattava Sisuun toteutuksen Arviointi-sivulle manuaalisesti, koska lukittuihin tenttisuorituksiin ei voi enää EXAM-järjestelmässä tehdä muutoksia.

Muita huomioita:

 • Jos tentin arvosanaksi on valittu EXAM-järjestelmässä ”Ei arviointia”, integraatio ei vie opiskelijan arviointitietoja Sisuun.
 • Toteutukselle voi viedä integraation avulla arviointitiedot vain kerran. Mikäli opiskelijalle viedään uutta arvosanaa integraation avulla samaan toteutukseen, lähetetään tentaattorille automaattinen sähköposti-ilmoitus siirtymättömästä suorituksesta. Lopullinen arvosana on kirjattava toteutukselle manuaalisesti.

Kysymyksiä ja palautetta tämän sivun ohjeisiin liittyen voit lähettää osoitteeseen exam@tuni.fi. Jos kysymyksesi koskee Sisun käyttöä ja ohjeita, voit lähettää kysymyksesi taas osoitteen sisu@tuni.fi.