Opas on tarkoitettu helpottamaan ja nopeuttamaan ulkomailta Suomeen muuttaneen lääkärin ja
hammaslääkärin työllistymistä suomalaiseen terveydenhuoltoon.

Maahanmuuttajalääkärit ovat alihyödynnetty resurssi Suomen työmarkkinoilla. Tämä opas on tarkoitettu helpottamaan ja nopeuttamaan ulkomailta Suomeen muuttaneen lääkärin ja hammaslääkärin työllistymistä suomalaiseen terveydenhuoltoon.

Opas on suunnattu erityisesti lääkäreitä ja hammaslääkäreitä palkkaaville työnantajille ja työyhteisöille. Luku 1.3 on suunnattu erityisesti hammaslääkäreiden työnantajille, mutta muukin osa oppaasta on sovellettavissa hammaslääkäreiden ohjaamiseen. Selkeyden vuoksi käytämme kuitenkin molemmista ammattiryhmistä yleistermiä “lääkäri”.

Lääkärin työssä suoriutuminen vaatii sekä ammatillista että kielellistä osaamista. Oppaasta löytyy vinkkejä ja ohjeita esimiehille ja työyhteisöille näiden molempien osa-alueiden kehityksen tukemiseksi. Tärkeimmät käytännön tukimuodot ovat kunnollinen perehdytys, riittävä ammatillinen ohjaus sekä kielitaidon monipuolinen harjoittelu työtilanteissa.

Opas on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen rahoittamassa hankkeessa Maahanmuuttajalääkäri työyhteisön jäseneksi syksyn 2017 aikana. Toteutusyhteistyössä ovat olleet mukana Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta ja Viestintätieteiden tiedekunta sekä Hatanpään sairaala ja Hervannan terveysasema.