2.1 Kotoutumisvaihe

Maahanmuuttajan tie suomalaiseen työelämään alkaa kotoutumisvaiheella. Suomeen muuttanut lääkäri ja hammaslääkäri hakeutuu TE-keskukseen tai asuinkunnan maahanmuuttajaneuvontaan, jossa hänelle tehdään alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Kotoutumissuunnitelma on tavallisesti voimassa korkeintaan kolme vuotta. Joissakin erityistapauksissa se voi olla voimassa viisi vuotta.

Työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta ohjaa maahanmuuttajan kotoutumiskoulutukseen. Kotoutumiskoulutukseen kuuluu suomen tai ruotsin kielen opiskelua sekä tutustumista suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään. Koulutukseen voi sisältyä myös erillinen työelämään tutustumisjakso. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden työelämän tutustumisjaksoja järjestetään tavallisimmin julkisessa terveydenhuollossa, siis sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.