2. Laillistamisprosessissa oleva maahanmuuttajalääkäri työntekijänä

Laillistamisprosessin aikana maahanmuuttajalääkäri voi työskennellä ensin amanuenssina ja ensimmäisen kuulustelun suorittamisen jälkeen rajoitetulla toimiluvalla lääkärinä julkisyhteisön ylläpitämässä sairaalassa.

Toisen kuulustelun jälkeen rajoitettu toimilupa voidaan myöntää myös terveyskeskuksessa työskentelyä varten. Laillistamisprosessissa olevan maahanmuuttajalääkärin työhönottoon liittyy monenlaisia säännöksiä, joista työnantajan tulee olla tietoinen. Niiden lisäksi oppaan luvussa 2 käsitellään maahanmuuttajalääkärin perehdytystä ja ohjausta työnantajan näkökulmasta.

Oppaan toinen luku sisältää seuraavat kohdat:

2.1  Kotoutumisvaihe

2.2  Ulkomailla opiskelleen lääkärin työhönotossa huomioitavaa

2.3  Kielitaitovaatimus YKI3

2.4  Perehdytys

2.5  Amanuenssin työ sairaalassa ja terveyskeskuksessa

2.6  Toisen valvonnan alla työskentely 1. ja 2. tentin jälkeen

2.7  Ulkomailla kouluttautunut lääkäri laillistettuna lääkärinä Suomessa