2.7 Ulkomailla kouluttautunut lääkäri laillistettuna lääkärinä Suomessa

Koko laillistamisprosessin läpikäytyään EU- ja ETA-maiden ulkopuolella lääkäriksi valmistunut saa laillistetun lääkärin oikeudet Suomessa. Hän voi hakea julkisia virkoja ja toimia myös yksityislääkärinä samoin oikeuksin kuin Suomessa tai muussa EU-maassa valmistunut lääkäri.

Työnantajan pitää kuitenkin aina varmistaa hänen ammatillinen osaamisensa ja kielitaitonsa.

Lääkäri voi halutessaan ilmoittautua yliopistoon suorittamaan yleislääketieteen erityiskoulutusta (YEK) tai erikoislääkärikoulutusta. Tällöin hänelle tulee työssä ollessaan nimetä ohjaava lääkäri, ja hänen kouluttautumisestaan maksetaan työnantajalle EVO-korvausta.

Terveyskeskusjaksojen tavoitteet: (YEK-vaiheen lokikirjasta, pdf)

Yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakson jälkeen lääkäri:

 • osaa toimia vastaanottotilanteessa ja on oppinut ajankäytön hallintaa
 • osaa laatia kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman
 • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen potilaan kohtaamisessa
 • tunnistaa perusterveydenhuollolle ominaisia diagnostisia strategioita sekä keskeisiä tutkimus- ja hoitomahdollisuuksia
 • tuntee keskeisten kansanterveysongelmien ehkäisy- ja hoitokeinoja
 • tunnistaa oman osaamisensa rajat
 • kykenee käyttämään tietolähteitä hoitopäätösten tukena
 • osaa toimia tiimin jäsenenä
 • kykenee ottamaan vastuun päätöksistään, tunnistaa hoitopäätösten vaikutuksia, kustannuksia ja muita seurauksia
 • tunnistaa kuntoutuksen osaksi hoitoa
 • tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toimintaa ja hoidon porrastusta
 • ymmärtää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyön merkityksen