4. Lopuksi

Suomeen ulkomailta muuttavan lääkärin tie suvereeniksi lääkärintyön osaajaksi Suomessa on usein pitkä. Matkaa helpottamaan voidaan yhteiskunnassamme luoda mahdollisuuksia ammatillisen kielen oppimiseen ja suomalaisen työkulttuurin omaksumiseen.

Tärkeä etappi matkalla ovat ammatilliset harjoittelupaikat, joissa tarjotaan mahdollisuuksia omaksua lääkärin tarvitsemaa kielitaitoa sekä tutustua suomalaiseen työkulttuuriin. Lääketieteellistä osaamista ja suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän tuntemusta täydentämään tarvitaan myös ohjattua opetusta erilaisten kurssien muodossa. Toki jokainen lääkäri on velvollinen itse huolehtimaan osaamisestaan, mutta yhteiskunnan tarjoama apu uran alkutaipaleella nopeuttaa usein raskasta sopeutumisprosessia edes vähän.

Toivomme, että tämä opas osaltaan auttaa työyhteisöjä hahmottamaan ne asiat, joissa maahamme muuttava lääkäri tarvitsee eniten tukea. Olemme koettaneet koota käytännönläheisiä neuvoja ja menetelmiä, joiden avulla tätä tukea voidaan toteuttaa.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia.
 

Merja Toivonen
Yleislääketieteen erikoislääkäri, kliininen opettaja

Taina Pitkänen
Koulutussuunnittelija, suomen kielen opettaja