1.2 EU/ETA-alueen ulkopuolella tutkinnon suorittaneet

EU/ETA-maiden ulkopuolella lääkäritutkinnon suorittanut osoittaa ammattipätevyytensä Valviralle tutkintotodistuksen lisäksi kolmivaiheisessa kirjallisessa kuulustelussa. Ennen kuulusteluihin osallistumista hän suorittaa kuuden kuukauden käytännön harjoittelun julkisessa terveydenhuollossa. Ennen tenttejä lääkärin pitää todentaa vähintään YKI3-tason kielitaito. Kuulusteluiden väliajoiksi Valvira antaa hänelle oikeuden toimia lääkärinä toisen ohjauksen ja valvonnan alaisena.

EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittaneen lääkärin on läpäistävä laillistamisprosessi, jolla pyritään varmistamaan, että hänen pätevyytensä vastaa Suomessa suoritettua lääkärin koulutusta. Laillistamisprosessiin kuuluu Valviran määräämä harjoittelu (6 kk) sekä lisäksi kolmivaiheinen kuulustelu Tampereen yliopistossa. Näiden lisäksi Valvira voi määrätä lisäpalvelua tai lisäopintoja.

EU/ETA-maiden ulkopuolella lääkärikoulutuksen saaneiden laillistusprosessi Suomessa 1.5.2011 alkaen. Kuvassa linkkejä myöhempiin lukuihin.
EU/ETA-maiden ulkopuolella lääkärikoulutuksen saaneiden laillistusprosessi Suomessa 1.5.2011 alkaen.
Osa kuvan laatikoista on linkkejä asiaa koskettaviin kohtiin oppaissa.
lisää kielitaitovaatimuksista lisää harjoittelusta lisää kliinisestä kokeesta lisää hallinnollisesta kokeesta lisää potilaskokeesta

Valviran määräämää palvelua, lisäopintoja, kuulusteluja tai ammatillista harjoittelua ei voi suorittaa ennen kuin Valvira on tehnyt päätöksen tutkinnon hyväksymisestä.

Ensimmäisen kuulustelun suorittamisen jälkeen Valvira voi myöntää rajoitetun toimiluvan työskennellä julkisyhteisön ylläpitämässä sairaalassa. Toisen kuulustelun jälkeen rajoitettu toimilupa voidaan myöntää myös terveyskeskuksessa työskentelyä varten.