2.6 Toisen valvonnan alla työskentely 1. ja 2. tentin jälkeen

Ensimmäisen, kliinisen tentin hyväksytysti suoritettuaan laillistusprosessissa oleva lääkäri saa Valviralta oikeuden harjoittaa ammattiaan toisen ohjauksen ja valvonnan alaisuudessa yhteiskunnan ylläpitämässä sairaalassa. Hänen toimintaansa valvomaan pitää kuitenkin nimetä valvova lääkäri.

Tässä vaiheessa lääkäri saa tehdä itsenäisiä hoitopäätöksiä ja kirjoittaa reseptejä sairaalassa hoidossaan oleville potilaille. Ajoittain ohjaavan lääkärin on kuitenkin hyvä esimerkiksi tarkistaa lääkärin sairauskertomuskirjauksia ja keskustella työn etenemisestä. Palaute on jälleen tärkeää!

Toisen, sosiaalilääketieteeseen, oikeuslääketieteeseen ja reseptioppiin keskittyvän tentin läpäistyään lääkäri saa oikeuden toimia myös julkisyhteisön ylläpitämässä terveyskeskuksessa, jälleen toisen lääkärin ohjauksen ja valvonnan alla. Periaatteet ovat samat: työskentely on itsenäistä, mutta ohjauksen ja valvonnan pitää toimia myös käytännössä.

 

Jaksojen tavoitteet:

  • Oppia lääkärin työtä monipuolisesti
  • Vastaanoton pitäminen terveyskeskuksessa tai poliklinikalla
  • Sairaalan osastokierron vetovastuu
  • Neuvolatyö
  • Hallinnolliset työt, sanelut, lausunnot
  • Moniammatillinen työskentely käytännössä
  • Hahmottaa kollegiaalisuuden eri muodot (vertaisoppiminen, konsultaatio, kollegatuki)
  • Pohtia lääkärin työn eettisiä näkökulmia
  • Oman lääkäriuran tulevaisuuden hahmottaminen, erikoistumissuunnitelmat
  • Seuraavaan laillistamiskuulusteluun valmistautuminen