3. Ohjeita ja vinkkejä työyhteisölle

Työyhteisöllä on iso rooli maahanmuuttajalääkärin perehdytyksessä ja kielenoppimisessa.

Oppaan kolmannessa luvussa annetaan vinkkejä siihen, miten työyhteisö voi tukea maahanmuuttajan ammatillista ja kielellistä sopeutumista suomalaiseen työelämään. Lisäksi luku 3 sisältää erityisesti ohjaavalle lääkärille suunnattuja käytännön ohjeita maahanmuuttajalääkärin ohjaamiseen.

Oppaan kolmas luku sisältää seuraavat kohdat:

3.1  Maahanmuuttajalääkäri kollegana

3.2  Vuorovaikutus monikulttuurisessa työyhteisössä

3.3  Kielen oppiminen työpaikalla

3.4  Maahanmuuttajalääkärin ohjaaminen käytännössä