Koulutukset ja hakeminen


Luokanopettajan perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot maahanmuuttajataustaisille opettajille ja maahanmuuttajien parissa työskentelevälle opetushenkilöstölle

Kuulumisia-täydennyskoulutuksessa järjestetään luokanopettajan monialaiset opinnot (60 op) vuonna 2021-2023. Haku ensimmäiseen koulutukseen on keväällä 2021.

Lisää tietoa monialaisista opinnoista.


Opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille opettajille ja maahanmuuttajien parissa työskentelevälle opetushenkilöstölle

Kuulumisia-täydennyskoulutuksessa järjestetään opettajan pedagogiset opinnot (60 op) vuonna 2020-2021. Haku koulutukseen on syksyllä 2020.

Lisää tietoa pedagogisista opinnoista.


Täydentävät kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Kuulumisia-täydennyskoulutuksessa järjestetään myös Opetushallituksen rinnastuspäätöksen vaatimia täydentäviä kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoja opettajan pedagogisista opinnoista (15-20 op) ja luokanopettajan monialaisista opinnoista (15-20 op).

Lisää tietoa täydennyskoulutuksena järjestettävistä täydentävistä kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnoista.