Opettajan pedagogiset opinnot - syksy 2020

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) TÄYDENNYSKOULUTUKSENA

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena joka toinen viikonloppu. Osallistuminen lähiopetuskerroille on pakollista. Kesällä järjestetään tarpeen mukaan intensiiviviikko.

Koulutuksessa noudatetaan Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan opetussuunnitelmaa.

Opinnot ovat maksuttomia koulutukseen valituille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksessään OKM/193/522/2020 myöntänyt rahoituksen (596 250,00 €) hankkeelle Maahanmuuttajataustaisen ja maahanmuuttajien parissa työskentelevän opetushenkilöstön luokan- ja aineenopettajan pätevöittävät opinnot

  1. Maahanmuuttajataustaisia ja suomalaisia opiskelijoita koulutetaan samassa ryhmässä. Koulutukseen valittavista opiskelijoista 2/3 on ulkomailla tutkintonsa suorittaneita.
  2. Opintojaksot toteutetaan yhdessä syntyperäisiä suomalaisia edustavien aineenopettajaryhmien kanssa.
  3. Koulutuksen sisällöt tukevat inkluusion edistämistä kaikkialla kasvatuksessa.
  4. Opetusharjoittelu toteutetaan inklusiivisissa oppimisympäristöissä.

Lue lisää valintaperusteista ja hakuprosessista.