Koulutuksen taustat - Opettajan kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Kuulumisia 8

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot (15–25 op) täydennyskoulutuksena

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksessään OKM/193/522/2020 myöntänyt rahoituksen (596 250,00 €) hankkeelle Maahanmuuttajataustaisen ja maahanmuuttajien parissa työskentelevän opetushenkilöstön luokan- ja aineenopettajan pätevöittävät opinnot

Hanke toteuttaa maahanmuuttajataustaisen ja maahanmuuttajien opetuksessa toimivan opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen, jolla lisätään osallistujien kelpoisuutta vastata maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarpeisiin. Pohjana ovat Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan opetussuunnitelman mukaiset opettajan pedagogiset opinnot ja näiden tuottama osaaminen ja kelpoisuus.

Koulutus toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti:

1) Maahanmuuttajataustaisia ja suomalaisia opiskelijoita koulutetaan samassa ryhmässä.

2) Koulutuksen sisällöt tukevat inkluusion edistämistä kaikkialla kasvatuksessa.

3) Opetusharjoittelu toteutetaan inklusiivisissa oppimisympäristöissä.