Hankkeen toiminta päättyy 31.7.2023. Uusia koulutuksia ei ole tiedossa.

Aineenopettajan ja luokanopettajan pätevyys maahanmuuttajataustaisille ja maahanmuuttajien kanssa työskentelevälle opetus- ja koulutushenkilöstölle. Nyt jo 10 vuoden ajan.

Koulutus toteutetaan Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Opetus painottuu joka toinen viikonloppu ajoittuviin lähiopetuspäiviin ja muutamaan intensiviviikkoon. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella ja kestävät vuodesta puoleentoista vuoteen.