Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot täydennyskoulutuksena

Kuulumisia-hankkeessa järjestetään myös opetushallituksen rinnastuspäätöksen edellyttämät täydentävät kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot opettajan pedagogisista opinnoista ja luokanopettajan monialaisista opinnoista.

Täydennyskoulutuksena suoritettavat kelpoisuus- ja pätevyysopinnot ovat opiskelijalle ilmaisia ja opinnot on mahdollista suorittaa monimuoto-opintoina työn ohessa. Opinnot sijoittuvat joka toiselle viikonlopulle perjantaisin ja lauantaisin. Opintoihin kuuluu ohjattua opetusharjoittelua, mikä on mahdollista suorittaa omalla paikkakunnalla.

Lisää tietoa täydennyskoulutuksena suoritettavien kelpoisuus- ja pätevöitymisopintojen hakuprosessista ja valintaperusteista.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot tutkinto-ohjelman opetuksessa

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoja on mahdollista suorittaa myös tutkinto-ohjelman opetuksessa. Opinnot ovat tällöin maksullisia ja ne suoritetaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa arkipäivinä. Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella.

Lisää tietoa tutkinto-ohjelman opinnoissa suoritettavista kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnoista löydät täältä.