Opettajan kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot - syksy 2021

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot täydennyskoulutuksena

Kuulumisia-hankkeessa järjestetään opetushallituksen rinnastuspäätöksen edellyttämät täydentävät kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot opettajan pedagogisista opinnoista ja luokanopettajan monialaisista opinnoista.

Täydennyskoulutuksena suoritettavat kelpoisuus- ja pätevyysopinnot ovat opiskelijalle ilmaisia ja opinnot on mahdollista suorittaa monimuoto-opintoina työn ohessa. Opinnot sijoittuvat joka toiselle viikonlopulle perjantaisin ja lauantaisin. Opintoihin kuuluu ohjattua opetusharjoittelua, mikä on mahdollista suorittaa omalla paikkakunnalla.

HAKU SYKSYLLÄ 2021

Jotta hakija voidaan valita kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin, hänellä tulee olla ulkomailla suoritetusta tutkinnosta Opetushallituksen rinnastuspäätös, jossa edellytetään täydentävien opintojen suorittamista.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella. Hakijalla tulee olla myös riittävä suomen kielen taito (YKI-tutkinto 3 tai 4) tullakseen valituksi koulutukseen.

  • Voit hakea koulutukseen tämän lomakkeen kautta: hakulomake
  • Hakuaika alkaa torstaina 23.9. ja päättyy torstaina 28.10.2021 klo 15.00.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot tutkinto-ohjelman opetuksessa

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoja on mahdollista suorittaa myös tutkinto-ohjelman opetuksessa. Opinnot ovat tällöin maksullisia ja ne suoritetaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa arkipäivinä. Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella.

Lisää tietoa tutkinto-ohjelman opinnoissa suoritettavista kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnoista löydät täältä.