Koulutuksen historia

Kuulumisia -koulutuksen historiaa ja taustaa


Koulutuksen historiaa

Kuulumisia -koulutus on saanut alkunsa työvoimapoliittisena koulutuksena (2006/2007), jossa on järjestetty opettajan pedagogiset opinnot (60 op) maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Vuonna 2009 alkoi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella koulutus Aineenopettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joka sittemmin täydentyi luokanopettajan monialaisilla opinnoilla ja muodostui Kuulumisia -koulutusten pohjaksi.

  • Kuulumisia VII – Monialaiset opettajanopinnot inklusiivisena oppimisympäristönä 2018-2020
  • Kuulumisia VI –  Pedagogiset opettajanopinnot inklusiivisena oppimisympäristönä 2017-2019
  • Kuulumisia V – Kielestä kiinni -koulutus ja pedagogiset opinnot 2016-2017
  • Kuulumisia IV – Pedagogiset ja monialaiset opinnot maahanmuuttajataustaisille 2015-2017
  • Kuulumisia III – Kohti yhtenäiskoulun opettajuutta 2013-2015
  • Kuulumisia II – opettajankoulutuksen monikulttuurinen horisontti 2011-2013
  • Kuulumisia I – opettajankoulutuksen monikulttuurinen horisontti 2010-2011
  • Aineenopettajan pedagogiset opinnot monikulttuurisesti 2009-2010