Valintaperusteet - Opettajan pedagogiset opinnot

VALINTAPERUSTEET

Aloituspaikkamäärä

 • Koulutukseen valitaan enintään 20 opiskelijaa.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) voi hakea henkilö, jolla on

Korkeakoulututkinto

 • Ylempi korkeakoulututkinto
  • Suoritettu suomalaisessa korkeakoulussa
  • Suoritettu ulkomailla, ja jonka Opetushallitus on rinnastanut vastaamaan ylempää korkeakoulututkintoa
  • Suoritettu ulkomailla, ja jonka Opetushallitus on rinnastanut, mutta opintoja pitää täydentää
  • Ulkomailla suoritettu alempi korkeakoulututkinto ja voimassa oleva opinto-oikeus ylempään korkeakoulututkintoon suomalaisessa korkeakoulussa
  • Suoritettu ulkomailla, ja jonka Opetushallitus on rinnastanut vastaamaan ylempää korkeakoulututkintoa
 • TAI
 • Alempi korkeakoulututkinto
  • Suoritettu ulkomailla, ja jonka Opetushallitus on rinnastanut vastaamaan alempaa korkeakoulututkintoa
  • Suoritettu ulkomailla, ja jonka Opetushallitus on rinnastanut, mutta opintoja pitää täydentää

Opetettava aine

 • Opetettavassa aineessa suoritettuna hakuajan loppuun mennessä perus- ja aineopinnot tai vähintään 60 opintopisteen (35 opintoviikon) laajuiset opinnot.
 • Ulkomailla suoritetuista opinnoista Opetushallituksen rinnastuspäätös.
 • Jos kyseessä on sellainen opetettava aine, josta ei voi suorittaa perus- ja aineopintoja suomalaisessa yliopistossa (esim. somalin kieli), vaaditaan hakijalta vähintään 30 kuukauden työkokemus suomalaisesta koulusta kyseisen aineen päätoimisena opettajana.

Syntyperäisiltä suomalaisilta edellytetään lisäksi vähintään 20 kk kokemus maahanmuuttajien kouluttamisesta tai muusta vastaavasta päätoimisesta työstä, esimerkiksi

 • S2-opettajana
 • Valmistavan luokan opettajana
 • Kotoutumiskoulutuksen opettajana

Riittävä suomen kielen taito

 • YKI-testi taso 3-4 tai vastaavat tiedot ja taidot.
 • Koulusivistys suomen kielellä