Opettajan kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot syksy 2022

Tutustu huolella valintaperusteisiin ennen hakulomakkeen täyttämistä. Hakulomakkeen löydät tämän sivun lopusta

VALINTAPERUSTEET

Aloituspaikkamäärä

Koulutukseen valitaan enintään 18 opiskelijaa.

Valintamenettely

Valintamenettely on kaksivaiheinen.

 • Ensimmäisessä vaiheessa valitaan haastatteluun hakijat, jotka täyttävät hakukelpoisuusvaatimukset. Hakukelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista kutsutaan haastatteluun kaksinkertainen määrä koulutukseen valittavien määrästä.
 • Toisessa vaiheessa hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen kahtena eri päivänä.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin voi hakea henkilö, jolla on

 • Opetushallituksen rinnastuspäätös, jossa edellytetään täydentävien opintojen suorittamista opettajan pedagogisista opinnoista ja/tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisista opinnoista
 • Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto
  • Suoritettu suomalaisessa korkeakoulussa
  • Suoritettu ulkomailla, ja jonka Opetushallitus on rinnastanut vastaamaan alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa
  • Suoritettu ulkomailla, ja jonka Opetushallitus on rinnastanut, mutta opintoja pitää täydentää
 • Riittävä suomen kielen taito
  • YKI-testi taso 3 tai vastaavat tiedot ja taidot tai koulusivistys suomen kielellä.

Hakuaika ja hakumenettely

 • Hakuaika alkaa maanantaina 15.8.2022 ja päättyy torstaina 15.9.2022 klo 16:15.
 • Hakulomake on täytettävissä sähköisesti tämän sivun lopussa
 • Hakuprosessin aikana sinua pyydetään toimittamaan haun kannalta olennaisia asiakirjoja suojatulla yhteydellä. Varaa riittävästi aikaa asiakirjojen toimittamiseen.
 • Jos tarvitset neuvoja hakulomakkeen toimittamiseen tai sinun ei ole mahdollista toimittaa hakulomaketta sähköisesti, ota yhteys Claudia Cervantesiin (claudia.cervantes@tuni.fi; puh. +358 503182238)
 • Ne hakijat, jotka täyttävät hakukelpoisuusvaatimukset kutsutaan soveltuvuuskoehaastatteluun.
 • Hakukelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista kutsutaan haastatteluun kaksinkertainen määrä koulutukseen valittavien määrästä.

Soveltuvuuskoe

 • Tieto soveltuvuuskokeeseen osallistumisesta lähetetään sähköpostitse viimeistään torstaina 22.9.2022.
 • Soveltuvuuskoe järjestetään 27.9.-29.9.2022 (viikko 39)
 • Soveltuvuuskokeen arviointi kohdistuu vuorovaikutustaitoihin, hakijan kasvatusalan orientaatioon ja oman tekstin tuottamiseen.

Lopullinen valinta ja pisteytys

 • Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen perusteella.
 • Kokeesta saatava maksimipistemäärä on 9. Voidakseen tulla hyväksytyksi opiskelijan on saatava soveltuvuuskoehaastattelusta vähintään 4 pistettä.
 • Tasapistetilanteessa hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa, jos opiskelupaikkoja on niin monta, että heille kaikille voidaan tarjota opiskelupaikkaa.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

 • Tulokset ilmoitetaan viimeistään tiistaina 4.10.2022 (viikko 40).
 • Kaikille soveltuvuuskoehaastatteluun osallistuneille hakijoille lähetetään tieto valinnan tuloksista sekä oikaisumenettelystä.
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen tarkoittaa koulutukseen sitoutumista. Lähiopetukseen ja kontaktiopetukseen osallistuminen on pakollista.
 • Opinnot alkavat 14.10.2022.

Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa, voit

a) ottaa paikan vastaan ilmoittautumalla Claudia Cervantesille (claudia.cervantes@tuni.fi).
b) ilmoittaa, että et ota myönnettyä opiskelupaikkaa vastaan.

Varasijamenettely

Opiskelupaikkansa peruuttaneen tilalle voidaan valita ao. valintajonossa varasijajärjestyksessä seuraava hakija soveltuvuuskoepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Jos samalla varasijalla on useita hakijoita, heille voidaan tarjota opiskelupaikkaa vain, jos opiskelupaikkoja vapautuu niin monta, että heille kaikille voidaan tarjota opiskelupaikkaa.

Lisätietoja koulutuksesta ja koulutuksen opetuspäivistä

Claudia Cervantes, yliopisto-opettaja claudia.cervantes@tuni.fi; puh. num. +358 503 182 238

Koulutuksen opetuspäivät

Hakulomake

Kun olet tutustunut valintaperusteisiin ja koulutuksen opetuspäiviin, täytä sähköinen hakulomake seuraavan linkin kautta (linkki aukeaa 15.8.2022):

HAKULOMAKE KOULUTUKSEEN