Luokanopettajan monialaiset opinnot - kevät 2021

Kuulumisia 8

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksessään OKM/193/522/2020 myöntänyt rahoituksen (596 250,00 €) hankkeelle Maahanmuuttajataustaisen ja maahanmuuttajien parissa työskentelevän opetushenkilöstön luokan- ja aineenopettajan pätevöittävät opinnot. Rahoituksella toteutetaan maahanmuuttajataustaisen ja maahanmuuttajien opetuksessa toimivan opetushenkilöstön täydennyskoulutus, jolla lisätään osallistujien kelpoisuutta vastata maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarpeisiin. Pohjana ovat Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan opetussuunnitelman mukaiset luokanopettajan monialaiset opinnot ja näiden tuottama osaaminen ja kelpoisuus.

Koulutus toteutetaan inkluusion periaatteiden mukaisesti:

  1. Maahanmuuttajataustaisia ja suomalaisia opiskelijoita koulutetaan samassa ryhmässä. Koulutukseen valittavista opiskelijoista vähintään 2/3 on ulkomailla tutkintonsa suorittaneita.
  2. Opintojaksot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä syntyperäisiä suomalaisia edustavien opettajaryhmien kanssa.
  3. Koulutuksen sisällöt edistävät inklusiivista, kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullista pedagogiikkaa kaikkialla kasvatuksessa.
  4. Opetusharjoittelu toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa.

Koulutuksen järjestelyt

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena perjantaisin ja lauantaisin joka toinen viikonloppu. Osallistuminen lähiopetuskerroille on pakollista. Kesällä järjestetään tarpeen mukaan intensiiviviikko.

Koulutuksessa noudatetaan Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan opetussuunnitelmaa.

Opinnot ovat maksuttomia koulutukseen valituille.

Haku koulutukseen

Kevään 2021 valintaperusteet löydät täältä.