Hakuaika- ja hakumenettely - Opettajan pedagogiset opinnot

Hakuaika ja hakumenettely

Hakuaika alkaa keskiviikkona 23.9.2020 ja päättyy perjantaina 25.9.2020 klo 16:15. 

HAKULOMAKE: Haku on päättynyt.

Jos tarvitset neuvoja hakulomakkeen toimittamiseen tai sinun ei ole mahdollista toimittaa hakulomaketta sähköisesti, ota yhteys Claudia Cervantesiin (claudia.cervantes@tuni.fi; puh. +358 50 3182 238)

Hakemukset pisteytetään työkokemuksen keston perusteella ja koulutustarpeen arvion perusteella. Työkokemuksessa huomioidaan kokemuksen määrä ja koulutustarpeen arviossa kiinnitetään huomiota siihen, miten koulutustarvetta, sitoutumista opintoihin sekä opintojen tavoitteiden saavuttamista on perusteltu.

Hakijoista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä noin kaksinkertainen määrä valittavien määrään nähden. Hakemukset pisteytetään kahdessa erillisessä valintajonossa:

  • valintajono 1 ulkomailla tutkintonsa suorittaneet hakijat
  • valintajono 2 Suomessa tutkintonsa suorittaneet hakijat

Soveltuvuuskoe

Tieto soveltuvuuskokeeseen osallistumisesta lähetetään sähköpostitse viimeistään 28.9.2020.

Soveltuvuuskoe järjestetään 7.10.2020 (viikko 41).

Soveltuvuuskokeeseen kuuluu hakijan valmiuksia ja soveltuvuutta mittaavia tehtäviä.

Soveltuvuuskokeen arviointi kohdistuu vuorovaikutustaitoihin, hakijan kasvatusalan orientaatioon, pedagogiseen ajatteluun sekä sosioemotionaalisiin taitoihin.

Lopullinen valinta ja pisteytys

Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen perusteella.

Kokeesta saatava maksimipistemäärä on 30. Voidakseen tulla hyväksytyksi opiskelijan on saatava soveltuvuuskokeesta vähintään 10 pistettä.

Soveltuvuuskokeen arvioinnissa on käytössä valintajonot.

  • Valintajono 1 ulkomailla tutkintonsa suorittaneet hakijat
  • Valintajono 2 Suomessa tutkintonsa suorittaneet hakijat

Opiskelupaikat täytetään siten, että valintajonosta 1 valitaan noin 2/3 hakijoista ja valintajonosta 2 valitaan noin 1/3 opiskelijaa koulutukseen.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Tulokset ilmoitetaan viimeistään 16.10.2020 (viikko 42).

Kaikille soveltuvuuskokeeseen osallistuneille hakijoille lähetetään tieto valinnan tuloksista sekä oikaisumenettelystä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen tarkoittaa koulutukseen sitoutumista.

Opinnot toteutetaan monimuotoisesti. Lähiopetukseen osallistuminen on pakollista. Opetus järjestetään pääsääntöisesti joka toinen viikko perjantaisin (klo 10-17) ja lauantaisin (klo 9-15). Tarvittaessa kesällä viikon kestävä intensiivijakso. Muutokset ovat mahdollisia. Opinnot ovat opiskelijoille maksuttomia.

Opinnot alkavat 23.10.2020.

Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa, voit

  • A) ottaa paikan vastaan ilmoittautumalla Claudia Cervantesille (claudia.cervantes@tuni.fi)
  • B) ilmoittaa, että et ota myönnettyä opiskelupaikkaa vastaan.

Varasijamenettely

Opiskelupaikkansa peruuttaneen tilalle voidaan valita ao. valintajonossa varasijajärjestyksessä seuraava hakija soveltuvuuskoepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Jos samalla varasijalla on useita hakijoita, heille voidaan tarjota opiskelupaikkaa vain, jos opiskelupaikkoja vapautuu niin monta, että heille kaikille voidaan tarjota opiskelupaikkaa.

Lisätietoja koulutuksesta
Claudia Cervantes, yliopisto-opettaja

  • sähköposti: claudia.cervantes@tuni.fi
  • puh. num. +358 503 182 238