Oman äidinkielen opetuksen seminaari 13.3.2020 Tampereen yliopistossa

Monet taitotasot oman äidinkielen opetuksessa -seminaari Tampereen yliopistolla.

Yliopisto-opettaja Maija Yli-Jokipii Tampereen yliopistolta

Oman äidinkielen opettajat ry sekä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan Kuulumisia-koulutus järjestivät yhdessä perjantaina 13.3.2020 etäseminaarin aiheena Monet taitotasot oman äidinkielen opetuksessa. Seminaarin avasivat Kuulumisia-koulutuksen vastuuopettaja Maija Yli-Jokipii Tampereelta, toiminnanjohtaja Riitta Salin Helsingistä sekä Tuulia Hautakoski Seinäjoelta. Omien laitteidensa ääreen kerääntyi noin 50 osallistujaa eri puolilla Suomea.

Päivän ensimmäinen esiintyjä oli yliopistonlehtori Minna Mäkihonko (TAU), joka puhui eriyttämisestä ja erilaisista tuen muodoista. Mäkihonko nosti esiin sen, että oman äidinkielen opettajan työ muistuttaa monilta osin erityisopettajan työtä erityisopetuksen alkuaikoina. Tämä näkökulma antoi lisää painoarvoa oman äidinkielen opettajien yhteistyön kehittämisen jatkamiselle. Maija Yli-Jokipii puolestaan kertoi omassa esityksessään ryhmäytymisestä ja sen merkityksestä sekä antoi vinkkejä käytännön harjoituksista, joilla ryhmäytymistä voi tehostaa.

Lounastauon jälkeen väitöskirjatutkija ja yliopisto-opettaja Raisa Harju-Autti puhui aiheesta Monikielisyys ja kielenopetus. Harju-Autin esityksessä limittyivät oivallisesti teoria ja käytäntö, ja esitys sai varmasti monet kuulijoista näkemään työnsä entistä laajemmin. Viimeisenä osiona saimme kuulla Sirkku Latomaan koonnin oman äidinkielen opetukseen liittyvästä tutkimuksesta. Esitys antoi sekä perspektiiviä että paljon uutta tietoa sekä tehdystä tutkimuksesta sinänsä että oman äidinkielen opetuksen merkityksestä. Lopuksi Maija Yli-Jokipii esitteli meneillään olevaa tutkimusta, jossa selvitetään oman äidinkielen opetuksen tilannetta opetuksen järjestäjien näkökulmasta.

Kokonaisuutena päivä oli antoisa, saimme paljon uutta ja vahvistimme vanhaa. Etäseminaari onnistui mainiosti, ja suunnitellusta annista jäi puuttumaan oikeastaan vain toinen toistemme tapaaminen, verkostoituminen ja spontaani ajatusten jakaminen. Kiitokset kaikille esiintyjille sekä erityisesti Oman äidinkielen opettajat ry:lle, jonka ansiosta saimme seminaarin muutettua lennossa etäseminaariksi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Voimme varmasti jatkossakin jatkaa yhteistyötä sekä kasvokkain että etänä.

Tsekkaa myös Oman äidinkielen opettajat ry:n sivut osoitteessa www.ok-opet.fi