Raportoinnin periaatteet

Tampereen yliopiston vuoden 2020 kestävän kehityksen raportti on pilotti ja siten vielä monin tavoin keskeneräinen. Toivomme raportin tulevaisuudessa kasvavan yhteisöllemme tärkeäksi väyläksi kertoa osaamisestaan ja saavutuksistaan. Raportti on saanut inspiraatiota vastuullisuusraportoinnista, mutta hylkää perinteiset raportointimallit kokeillakseen pilotissa mallia, joka nostaa yhteisön teot ja kestävyystyön etualalle.

Raportti nojaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, eli SDG:hin. Nämä tavoitteet ovat merkittävä ja globaali kestävyyden kieli, joka helpottaa yhteisymmärryksen löytämistä alue- sekä oppialarajoista huolimatta. Eräs esikuva raportoinnille on ollut Manchesterin yliopiston tuottama kattava SDG-raportti.

Yhteisön aktiivisuus avainasemassa

Vuoden 2020 toimien raportoinnissa etusijalla on ollut yhteisön oma aktiivisuus. Julkaisimme syksyn aikana kutsuja tiedon lähettämiseen niin yhteisön intrassa, tiedekuntien sähköpostilistoilla sekä erityisesti kestävyystyöhön keskittyneiden verkostojen viestinnässä. Lisäksi olemme vinkkien pohjalta kysyneet muutamia täydentäviä lisäyksiä raporttiin.

Olemme kysyneet ja keränneet toimista lyhyen kuvauksen, yhteyshenkilön ja lisätietoja tarjoavan nettisivun. Tiedot on sitten jaettu eri SDG:iden alle niiden ensisijaisten vaikutusten perusteella. Tiedot on kategorisoitu myös kestävyydessä usein käytetyn kolmijaon mukaisesti sosiaalisen ja kulttuurisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden kategorioihin. Olemme myös tarkastelleet, onko raportoitu osa yhteisömme tutkimus-, koulutus- vai vuorovaikutustekoja.

Toivomme lukijan huomioivan seuraavat asiat tarkastellessaan raportin sisältöä:

  • Olemme tehneet selkeyden nimissä yksinkertaistavia jakolinjoja: raja tutkimus-, koulutus- ja vuorovaikutustekojen välillä ei ole aina selkeä; aineistossa on tietueita, jotka voisi luokitella niin sosiaalisen ja kulttuurisen, ekologisen kuin taloudellisenkin vastuullisuuden piiriin; erityisesti jako SDG:iden välillä on vaikeaa, sillä valtaosa toimista vaikuttaa useampaan kuin yhteen tavoitteeseen. Ajattelemme kuitenkin yksinkertaisen mallin tukevan erityisesti niitä, joille SDG-ajattelu on vielä tuntemattomampaa.
  • Raportissa menee eri tasoilla kulkeva toiminta kestävyyden saralla iloisesti sekaisin, mikä saattaa olla joskus hieman hämmentävää. Olemme kuitenkin halunneet huomioida raportissamme koko kestävyystyön kirjon – olivat ne sitten yhteisön arjen pieniä tekoja tai kansainvälisiätutkimushankkeita.
  • Tiedostamme, että raportista puuttuu paljon, emmekä usko täysin kattavan raportin olevan realistinen tai välttämättä tarpeellinen tulevaisuudessakaan. Toivomme raportin kuitenkin tarjoavan ajateltavaa jokaisen yhteisön jäsenen oman toiminnan ja SDG:iden suhteen selkeyttämiseen, auttavan ymmärtämään kestävyystyön monimuotoisuutta ja mahdollistavan jopa uusien yhteistyökumppaneiden löytämistä.
  • Olemme saaneet monilta yhteisömme jäseniltä kattavia ja hyvin valmisteltuja tietopaketteja, jotka väistämättä tuntuvat typistyvän tämän raportin muotissa. Kehittelemme mahdollisuuksia nostaa näitä avauksia esiin jossakin toisessa yhteydessä.
  • Tarkoituksemme on käynnistää seuraava raportointiprosessi jo keväällä 2022. Tavoite on kehittää tuohon raporttiin selkeä, yhtenäinen tapa jakaa tietoa, joka entisestään tukee yhteisömme moniäänisyyttä.

Jäikö jotakin puuttumaan?

Haluatko kertoa kestävästä toiminnasta, jota et raportista löytänyt? Tai tiedätkö esimerkiksi työkaluista, jotka auttavat arvioimaan toiminnan kestävyyttä tai SDG-vaikutuksia? Kerro meille lisää täyttämällä lomake.