Saatesanat

Hyvä lukija,

olet tutustumassa Tampereen yliopiston ensimmäiseen kestävän kehityksen raporttiin. Se kertoo moninaisen yhteisömme teoista kestävämmän maailman puolesta. Olemme koonneet raporttiin tietoa yliopiston sosiaalisesti ja kulttuurisesti, ekologisesti sekä taloudellisesti kestävästä toiminnasta. Viitekehyksenä olemme päättäneet käyttää YK:n asettamia kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, eli SDG:t).

Idea raporttiin on syntynyt tahdosta osoittaa, miten monipuolisesti yhteisömme jäsenet – opiskelijat, opettajat, tutkijat ja tukipalveluiden työntekijät – toimivat kestävyyden hyväksi. On ilo nähdä pitkäjänteisen työn tuloksia, uusia hankkeita ja tulla myös yllätetyksi tuoreiden näkökulmien ja ideoiden muuttaessa tapaa, jolla katsomme arkea ja maailmaa ympärillämme. Kestävyyden monet ongelmat saattavat vaikuttaa usein lamauttavan ylitsepääsemättömiltä, mutta raportin avulla haluamme luoda myös toivoa: katsokaa, miten paljon saamme yhdessä aikaan jo nyt!

Esimerkkejä Tampereen yliopiston kestävän kehityksen toimenpiteistä vuonna 2020: 47 tutkimustekoa, 15 koulutustekoa ja 21 vuorovaikutustekoa.

Nyt rakentamamme raportti on pilottijulkaisu ja sellaisena auttamattakin vajavainen. Yhteisömme eri kolkissa tapahtuu valtavasti tutkimusta, koulutusta ja yhteiskuntaa kohti kurkottavaa toimintaa, ja tällä kertaa olemme luottaneet yhteisömme omaan aktiivisuuteen tiedon jakamisessa. Toisaalta arjessamme tapahtuu paljon perustyöhön limittyvää toimintaa kestävyyden hyväksi: saattaa olla hankalaa muistaa kertoa siitä, mikä on itsestään selvää – mutta on tärkeä muistaa myös hiljainen, pyyteetön työ. Tampereen korkeakouluyhteisön ja sen sidosryhmien arkeen päivittäistasolla vaikuttavista kestävistä valinnoista voit lukea korkeakouluyhteisön verkkosivuilta.

Tiedostamme luokitelleemme tietoa YK:n eri tavoitteiden alle osin keinotekoisesti: olemme valinneet kullekin raportoitavalle aiheelle sille mielestämme keskeisimmin soveltuvan kestävän kehityksen tavoitteen, vaikka useimmiten vaikutuksia on yhden sijaan useisiin SDG:ihin. Näitä paikoin yksinkertaistavia valintoja olemme tehneet kuitenkin hyvää tarkoittaen: monelle kestävä kehitys ja SDG:t ovat vielä verrattain vieraita keskusteluja, joten olemme valinneet selkeyden eräänlaisena kädenojennuksena. Kun SDG-järjestelmä alkaa tulla tutummaksi yhteisöllemme, voimme toivon mukaan tulevaisuudessa avata yksinkertaistusten sijaan kestävyyden moninaisuutta raportissa nykyistä laajemmin. Lue lisää valinnoistamme Raportoinnin periaatteet -sivulta.

SDG-tavoitteiden jakauma esimerkkitoimenpiteissä 2020: suurimmalla osuudella olivat edustettuina tavoite 4, 11 prosenttia; tavoite 11, 11 prosenttia sekä tavoitteet 12 ja 17, 10 prosenttia kullakin. Pienimmällä osuudella olivat edustettuina tavoiteet 10 ja 14, 2 prosenttia kullakin sekä tavoite 1, 1 prosentti.

Toivomme, että raportti antaa mahdollisuuden lukijalleen löytää uutta yhteisöstämme, mutta myös huomata ”kas, tässähän voisi kertoa myös minun työstäni”. Teetkö tai tunnistatko yhteisössämme tutkimusta, opetusta tai toimintaa, joka olisi voitu mainita osana raporttia? Kerro siitä meille vastaamalla tähän lomakkeeseen.

Me tekijät haluamme kiittää kaikkia raportointiin osallistuneita yhteisön jäseniä tiedon lähettämisestä ja jaksamisesta välillä hassujenkin kysymystemme kanssa: ne auttavat meitä ymmärtämään ja kertomaan työstänne paremmin! Kiitos niin ikään kaikille raportin kommentointiin osallistuneille ja kehitysehdotuksia antaneille tahoille.

Haluamme myös vilpittömästi kiittää koko yhteisöämme, että tällaisen raportin tekeminen on ylipäätään mahdollista: se tarkoittaa, että te teette jo vaikuttavaa ja eteenpäin vievää työtä, löysi se tällä kertaa raporttiin tai ei. Ja kiitos sinulle, lukija – tervetuloa kurkistamaan, millaisia asioita yliopistoyhteisö teki kestävämmän maailman eteen vuonna 2020.

Tulevaan katsoen,

Kestävän kehityksen erityisasiantuntija Matias Nurminen & viestinnän asiantuntija Niina Broman
Innovaatiokulttuuri-kehittämishanke