Uuden strategiamme lähtökohtana on, että TAMK kasvaa tällä vuosikymmenellä entistä merkittävämmäksi ammattikorkeakoulutoimijaksi Suomessa.”

Lue lisää rehtorilta

 

Vuoden 2019 tulokset ja tilastot kootusti Avainluvut

 

”TAMKin monipuoliset pedagogiset ratkaisut kiinnostavat kaikkia koulutusviennin asiakkaita eri puolilla maailmaa.”

Tutustu kansainvälisen
koulutuksen avainlukuihin

 

”TAMKin osaamisyksiköt vastaavat TAMKin ydintoimintojen johtamisesta niin, että koulutus, TKI-toiminta ja maksullinen palvelutoiminta kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa.”

Lue osaamisyksiköiden
poimintoja vaikuttavuudesta

 

”Muuttuva korkeakoulutus tarvitsee uudenlaista lähestymistapaa opintojen tueksi.”

Lue lisää koulutuksen ja
oppimisen kehittämisestä

 

 

”Työelämälähtöisyys ja yhteistyöorganisaatioiden tarpeet näkyvät kantavana voimana kaikessa TKI-toiminnassamme.”

Lue lisää TKI-toiminnan kehittämisestä

 

 

”Moni asia on vielä myllerryksessä ja muutoksessa, mutta suunta kohti vahvempaa korkeakouluyhteisöä on startattu.”

Tutustu opiskelijakunnan vuoteen 2o19

 

 

”Strategian päätavoitteet vastaavat suoraan niihin kasvaviin yhteiskunnallisiin odotuksiin, joita ammattikorkeakoulutoimintaan kohdistuu.”

Tutustu TAMKin strategiaan