Strategia

TAMKin strategia vastaa työelämän odotuksiin

Tampereen ammattikorkeakoulun strategiakausi on vaihtumassa. Uusi, vuoteen 2030 ulottuva strategiamme syntyi opetus- ja kulttuuriministeriön vauhdittamana vuoden 2019 toisella puoliskolla. Prosessi käynnistyi alkukesästä johtajiston tekemällä toimintaympäristöanalyysilla, jota täydennettiin henkilöstön ja työelämäedustajien kommenttien perusteella. Materiaalista kiteytyi strategialuonnos, joka jalostui edelleen TAMKin hallituksessa ja henkilöstön kommentoimana. Viimeistelty strategia hyväksyttiin TAMKin hallituksessa helmikuussa 2020.

Strategian päätavoitteet vastaavat suoraan niihin kasvaviin yhteiskunnallisiin odotuksiin, joita ammattikorkeakoulutoimintaan kohdistuu.

 1. Profiloidumme monialaisena työelämäkorkeakouluna.
 2. Kasvamme koulutusviennin edelläkävijänä.
 3. Vastaamme työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.
 4. Hyödynnämme korkeakouluyhteisön kilpailuedut.

Kriittiset menestystekijät kuvaavat niitä asioita, joissa TAMKin pitää onnistua tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintamme tarkoitus on kiteytetty kolmeen sanaan: ”uutta osaamista työelämään”. Tahtotilamme on monialaisena työelämäkorkeakouluna tuottaa parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita.

Tutustu TAMK-strategiaan 2030

 

TAMKin strategia 2020

Visio 2020

TAMK – parasta ammatillista korkeakoulutusta Suomesta maailmalle.

Arvot

 • yhteisöllisyys
 • yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen
 • kestävä kehitys
 • osaamisen ja yrittämisen arvostaminen

Toiminta-ajatus
Teemme työtä opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi. Työelämäkorkeakouluna varmistamme opiskelijoillemme parhaat oppimismahdollisuudet ja osallistumme alueen työelämää kehittävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Kriittiset menestystekijät

 • Tulevaisuuden osaaminen ja elinikäisen oppimisen varmistaminen
 • Aktiivinen rahoituspohjan vahvistaminen
 • Kansainvälisyys toimintaan sisäänrakennettuna
 • Menestyvät painoalat osaamisen keihäänkärkinä