Vaikuttavuutta osaamisyksiköissä

TAMKin osaamisyksiköt vastaavat TAMKin ydintoimintojen johtamisesta niin, että koulutus, TKI-toiminta ja maksullinen palvelutoiminta kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa.

Yksiköt ovat poimineet muutamia esimerkkejä vuoden 2019 vaikuttavimmista toiminnoista.

TAMKilla on seitsemän osaamisyksikköä

 

Ammatillinen opettajakorkeakoulu on ottanut aktiivisen roolin Tampereen korkeakouluyhteisössä. KORKO – Korkeakouluun kieltä ja ohjausta maahanmuuttajataustaisille -hankkeessa kehitetään ohjauspalveluja sekä suomen kielen koulutuksia, tavoitteena sujuvoittaa pääsyä korkeakoulutukseen ja parantaa valmiuksia suoriutua opinnoista kohti työelämää. Hankkeen myötä vahvistuu maahanmuuttajakoulutuksen verkosto Pirkanmaalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui hankkeen myötä TAMKin valtakunnalliseen SIMHE-verkostoon ratkomaan maahanmuuttajien korkeakoulutukseen liittyviä kysymyksiä.

Tampereen yliopiston kanssa käynnistimme uuden toimintatavan yhdistää kasvatustieteen opintojen opetus musiikkipedagogi- ja opettajaopiskelijoille. Yhteistyö yliopiston kanssa on tiivistynyt, ja sitä hyödynnämme myös kansainvälisessä ja kansallisessa hankeyhteistyössä. Uuden opetussuunnitelman myötä tarjosimme kasvatustieteen verkko-opintoja ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa CampusOnline-opintotarjontaportaalissa kesällä 2019.

Rakennusalan koulutuksissa vuosi 2019 oli valmistuneiden määrällä mitattuna yksi parhaista kautta aikojen: 343 tutkinnon suorittanutta. Rakentamisen alalta valmistuneiden työnjohtajien, insinöörien ja rakennusarkkitehtien työllistymisaste on erittäin korkea – palautteiden perusteella TAMKista valmistuneet ovat haluttuja tulevaisuuden osaajia.

Rakennusalan koulutusten yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa on edennyt monilta osiltaan toteutusvaiheeseen. Laboratoriotilojen ja -laitteiden yhteiskäyttö eri kampuksilla sekä yhteiset opintojaksojen toteutukset ovat toteutuneet mallikkaasti. Yhteisiä opetusresursseja on otettu suunnitellusti käyttöön. Yhteistyössä on tekemisen meininkiä!

Vuonna 2019 maksullinen palvelutoiminta oli laajaa ylittäen puolen miljoonan euron rajan. Suurimmat maksulliset koulutukset kuuluvat kiinalaisen Qilun teknillisen yliopiston kanssa tehdyn koulutussopimuksen piiriin. Yhteistyötä Qilun ja TAMKin välillä on rakennettu järjestelmällisesti, ja korkeakoulut ovat tehneet double degree -koulutussopimuksen.

Teollisuusteknologia-yksikön näkyvin ja vaikuttavin kehitysaskel vuonna 2019 oli FieldLabin rakentaminen. TAMKin pääkampuksella on nyt moderni valmistus- ja testiympäristö, joka on joiltakin osin teknologisesti edellä yritysten valmistusympäristöjä ja on sen takia herättänyt hyvin mielenkiintoa teollisuusalan toimijoiden keskuudessa. Ympäristöä on käytetty mm. ÄVE (Älykkään valmistuksen ekosysteemi) -hanketyössä, ja olemme tehneet laboratoriossa useita teollisuutta kiinnostavia kokeiluja, joiden kokemuksia siirrämme yritysten käyttöön.

Opiskelijat pääsevät jo opintojen alkuvaiheessa mukaa yritysyhteistyöhön, mikä yhdessä laadukkaan koulutuksen kanssa antaa heille hyvät eväät kohdata tulevaisuuden haasteet ja valmiudet omaksua edelleen uusia taitoja työelämässä.

Edistyksellinen Tutkintoni valmiiksi -kampanja tuotti hienon tuloksen. Hyvin suunnitelluilla toimenpiteillä yksikön opiskelijoista saatiin valmistumaan 23 sellaista henkilöä, joilla opinnot olivat syystä tai toisesta jääneet kesken.

Median, musiikin ja taiteen alalla strateginen tavoite on palveluiden elämyksellistäminen. Tämä toteutui useiden monialaisten TKI-hankkeiden ja taiteellisen julkaisutoiminnan kautta.

Vastasimme Puolustusvoimien sotilasmusiikkialan aloitteeseen perustamalla orkesterinjohdon opintosuunnan, joka vastaa sotilassoittokuntien, ammattiteatterikentän ja musiikkioppilaitosten työvoima- ja osaamistarpeisiin. Musiikin tutkinto-ohjelma ja Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma toteuttivat yhteistyönä suuren suosion saavuttaneen Hair-musikaalin.

TAMKin johtama kolmivuotinen suomalais-virolainen yhteistyöhanke Finest Sounds avasi pohjoisen musiikintekijöille, muusikoille ja yrityksille ovia Japaniin musiikkimarkkinoille. Finest Soundsin aikana järjestettiin joukko musiikki- ja teknologiayrityksille sekä musiikintekijöille ja artisteille suunnattuja koulutuksia, kohtaamisia ja tapahtumia Suomessa, Virossa ja Japanissa.

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa asiakaslähtöiset TKI-projektit ovat tulleet vahvaksi osaksi toimintaa läpi koulutuksen. Vuonna 2019 tehtiin huikea tulos, kun tietojenkäsittelyn AMK-tutkinnosta valmistui peräti 85 opiskelijaa.

Sosiaali- ja terveysalan koulutus kehittää opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella menetelmiä genomitiedon hyödyntämiseen. Profitu-hankkeen ympärille rakentuu vahva yhteistyöverkosto mm. THL:n, Tampereen biopankin, Kansallisen neurokeskuksen, Tays Syöpäkeskuksen ja Tampereen kaupungin kanssa. TAMKille avautuu mahdollisuus vaikuttaa kansallisella tasolla terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen ja koulutuksen kehittämiseen.

Koulutusviennissä tehtiin uusi avaus Keniassa loppuvuodesta 2019. Ryhmä kenialaisia sairaanhoitajaopiskelijoita saapuu Suomeen kesällä 2020, ja opinnot alkavat elokuussa. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden osaamista viedään kotimaan lisäksi Aasiaan hanketoiminnan avulla.

Liiketoiminta-alan koulutuksissa Master’s Degree Programme in Educational Leadership sai ansaitusti vuoden 2019 Pedagoginen teko -kunniakirjan. Tutkinto-ohjelmassa yhdistyy sekä Education- että International Business -osaaminen toimivalla tavalla. Kansainvälisen opiskelijaryhmän sitouttaminen, motivaation ja luottamuksen rakentuminen ovat olleet ydinasioita lähtien läpi koko ohjelman.

MELin opettajille opiskelijoiden yksilö- ja ryhmätyöt ovat olleet erittäin motivoivia ja myös sisällöltään antoisaa luettavaa. Opiskelijoiden tuotosten taso on ollut omaa luokkaansa, ja myös kurssin opettajat ovat oppineet niistä todella paljon. Yksi positiivinen vaikutus on myös oman työmotivaation paraneminen.

Brittiläinen MEL-opiskelija Kathy Charles kertoo blogissaan hyvin siitä, miten tutkinto auttoi häntä uralla eteenpäin.