Henkilöstö ja talous

Henkilöstö

 

Päätoiminen henkilöstö
htv 2019
Opetushenkilöstö 401
Muu henkilöstö 290
Yhteensä 691

 

Talous

Kokonaisrahoitus 65,6 M€
Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus

  • osuus kokonaisrahoituksesta
4,7 M€

7,1, %

Maksullinen palvelutoiminta

  • osuus kokonaisrahoituksesta
4,2 M€

6,5 %

 

Tuloslaskelman kulut 2019 (€) 2019 (%)
Henkilöstökulut 46 526 554 € 70,26 %
Toiminnan muut kulut 8 954 610 € 13,52 %
Yhteensä 66 217 677 € 100,00 %
Toimitila- ja kiinteistökulut 4 131 056 € 6,24 %
Materiaalit ja palvelut 2 291 867 € 3,46 %
Rahoituskulut 560 089 € 0,85 %
Varainhankinnan kulut 3 198 € 0,00 %
Sijoitustoiminnan kulut 17 598 € 0,03 %
Voitto /tappio 439 018 € 0,66 %
Poistot ja arvonalentumiset 3 296 034 € 4,98 %
Siirrot rahastoihin -2 348 € 0,00 %
Tuloslaskelman tuotot
2019 (€) 2019 (%)
Perusrahoitus 53 843 415 € 81,31 %
Tuet ja avustukset 6 609 241 € 9,98 %
Muu liikevaihto 4 432 314 € 6,69 %
Muut toiminnan tuotot 719 037 € 1,09 %
Rahoitutuotot 17 676 € 0,03 %
Varainhankinnan tuotot 850 € 0,00 %
Sijoitustoiminnan tuotot 595 143 € 0,90 %
Yhteensä 66 217 677 € 100,00 %