Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

 

Kokonaisvolyymi

Käynnissä olevat TKI-projektit (3.12.2019)

TAMKin TKI-hankesalkun kokonaisarvo oli 18 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Kolmen vuoden jaksolla 2017–2019 TAMKin TKI-hankekanta on kasvanut 7 miljoonaa euroa. Tärkeimmät tähän vaikuttaneet tekijät ovat olleet koko TAMKin henkilöstön aktiivinen kannustaminen hankkeiden ideointiin yhdessä yhteistyökumppanien ja opiskelijoiden kanssa, edistysaskeleet opetustyön ja TKI-tehtävien yhteensovittamisessa, sekä ammattimaisen tuen lisääminen hankkeita valmisteleville ja toteuttaville eri alojen osaajille TAMKissa.