Työllistyminen

 

TAMKista valmistuneiden työllisyystilanne opintojen päättyessä

Työssä, % vastaajista 2017 2018 2019
Kasvatusalat 50 % 55 % 67 %
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 68 % 79 % 75 %
Maa- ja metsätalousalat 55 % 73 % 82 %
Palvelualat 83 % 73 % 87 %
Taiteet ja kulttuurialat 54 % 50 % 64 %
Tekniikan alat 78 % 81 % 82 %
Terveys- ja hyvinvointialat 74 % 75 % 75 %
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 67 % 69 % 76 %
Yhteensä 72 % 76 % 77 %

Lähde: Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)

TAMKista valmistuneiden työllistymisalue

Työllistymisalue 2017 2018 2019
Muu Suomi 23 % 23 % 26 %
Pirkanmaa 74 % 74 % 71 %
Ulkomaat 3 % 2 % 3 %

Lähde: Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)

 

Yrittäjiksi valmistumisvaiheessa työllistyneet

Valmistuneita (AMK/YAMK) %
2017 2018 2019
Aloitan yrittäjänä/jatkan yrittäjänä 4,7 % 4,2 % 4,6 %

Lähde: Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)