Opiskelijamäärä

TAMK on opiskelijamäärältään Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu.

Opiskelijamäärä koulutustyypeittäin 2017 2018 2019
AMK 9019 8892 8835
YAMK 697 729 798
Ammatillinen opettajankoulutus 539 519 529
Muut 6016 4697 5241
Yhteensä 16 271 14 837
15 403

 

Muu koulutus
(Jatkuva oppiminen)
2017 2018 2019
Erikoistumisopinnot 48 145 103
Avoin AMK 2379 2210 2830
Täydennyskoulutus 3589 2342 2308
Yhteensä 6 016 4 697 5 241

Tutkinto-opiskelijat (tilanne 20.9.)

OKM: Ohjauksen ala 2017 2018 2019
Kasvatusalat 147 141 153
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 1520 1525 1566
Maa- ja metsätalousalat 210 207 219
Palvelualat 451 465 468
Taiteet ja kulttuurialat 600 573 582
Tekniikan alat 3221 3221 3198
Terveys- ja hyvinvointialat 2672 2635 2616
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 872 830 831
Yhteensä 9 686 9 592 9 633

Lähde: VIRTA-tietokanta