55 opintopistettä suorittaneet opiskelijat

 

Lukuvuosi 55 op suorittaneiden
osuus
2016/2017 62 %
2017/2018 63 %
2018/2019 58 %
Lähde: extra.vipunen.fi