Täydennyskoulutus ja palvelutoiminta

 

Täydennys-, erikoistumis- ja työvoimakoulutukset

Vuoden 2019 aikana otimme harppauksia yhteistyön syventämiseksi yliopiston kanssa. Jo heti alkuvuodesta asetimme markkinointiviestintämme keskeiseksi linjaksi, että täydennys-, työvoima- ja erikoistumiskoulutustarjonta sekä yrityksille ja organisaatioille räätälöitävät koulutuspalvelut esitellään verkkosivuilla, esitteissä ja uutiskirjeessä yhdessä. Vaikka yksikkömme ovat edelleen hallinnollisesti erilliset, tavoitteenamme on näyttäytyä ulospäin yhtenä palveluluukkuna, jonka takaa löytyy koko korkeakouluyhteisön laaja koulutuspalvelutarjonta. Yhteisen asiakasrajapinnan luomista aiomme vahvistaa entisestään vuoden 2020 aikana. Suunnitelmissamme on esimerkiksi yhteisen markkinointinimen lanseeraaminen.

Koulutusten yhteiskunnallinen vaikuttavuus on keskeinen osa toimintamme tavoitteita. Esimerkiksi työvoimakoulutuksen puolella lähdimme rakentamaan yhdessä yliopiston ja TE-toimiston kanssa Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoituksella aivan uudenlaista Piece of Work -konseptia. Piece of Work rakentuu vahvasti valmennuksen ja yksilöllisten koulutustarpeiden huomioimisen varaan. Sen sijaan, että meillä olisi ollut valmis koulutusmatriisi, johon haimme osallistujia, tässä konseptissa haimmekin ensisijaisesti motivoituneita työnhakijoita, joille räätälöimme koulutuksen. Käytännössä tarjosimme työllistymistä vahvistavaa valmennusta ja mahdollisuuden valita tarvitsemansa opintojaksot korkeakouluyhteisön laajasta tarjonnasta. Konseptin tuloksellisuudesta saamme lisää tietoa kevään 2020 aikana, kun ensimmäiset pilottiryhmät päättävät koulutuksensa.

Avoin AMK

Avoin AMK on suuntautunut entistä vahvemmin kohti työelämän tarpeita. Nykyään avoimen AMKin kursseilla istuu aiempaa useammin välivuotta viettävien nuorten lisäksi jo tutkinnon suorittaneita ammattilaisia, jotka ovat päivittämässä tai laajentamassa omaa osaamistaan ajankohtaisten koulutusten avulla. Vuosi 2019 korosti avoimen roolia myös tutkinnon viimeistelyn paikkana. Tutkinto valmiiksi -kampanja houkutteli heitä, joilla tutkinto on jäänyt vajaaksi, suorittamaan sen loppuun avoimen kautta. Alkuvuodesta 2020 noin 100 opiskelijaa hyödyntää tätä mahdollisuutta.

Avoimessa on myös mahdollista suorittaa entistä enemmän kokonaisuuksia yksittäisten kurssien lisäksi. Vuonna 2019 tarjosimme esimerkiksi jo työelämässä toimiville sosionomeille mahdollisuuden opiskella 60 opintopisteen laajuisen varhaiskasvatuksen opintokokonaisuuden, joka pätevöitti heidät lastentarhanopettajiksi ja varhaiskasvatuksen sosionomeiksi. Tämä oli paitsi sosionomeille tilaisuus laajentaa osaamistaan avoimen AMKin kautta, myös varhaiskasvatuksen organisaatioille mahdollisuus saada uusia päteviä osaajia tilanteessa, jossa lastentarhanopettajista on suuri pula.

Koulutusvienti

Vuoden 2019 aikana TAMKin koulutusvienti jatkoi kasvuaan. Jo edellisiltä vuosilta tuttujen keskeisten markkina-alueiden, kuten Kiinan ja Brasilian, rinnalle nousi myös avauksia uusissa valtioissa. Teimme muun muassa sopimuksen Kenian Elgeyo-Marakwetin hallintoalueen kanssa sairaanhoitajien kouluttamisesta. Tulevat sairaanhoitajat aloittavat opintonsa Suomessa vuoden 2020 aikana. Harjoittelunsa he tulevat suorittamaan kotimaassaan Keniassa paikallisissa sairaaloissa. Näin TAMKin huippuluokkainen hoitotyön osaaminen ja opiskelijoiden kotimaan paikallinen konteksti kulkevat käsi kädessä läpi opintojen.

Toinen esimerkki uudesta kumppanuudesta on chileläisen Católica del Norte Universityn kanssa aloitettu yhteistyö. Yhteistyön tavoitteena on uudistaa Chilen koulutuskulttuuria kouluttamalla koulutuslaitosten johtoa. Vuosien 2019–2020 aikana suomalaiset ja chileläiset alan asiantuntijat rakentavat yhdessä koulutusohjelman, jonka suorittamiseen on sitoutunut jo 25 eri koulutuslaitoksen johtotiimit. Kansainvälisen yhteistyön ansiosta ohjelmassa päästään hyödyntämään Suomen koulutusjärjestelmän oppeja soveltaen niitä jatkuvasti Chilen kulttuuriin ja järjestelmään sopiviksi.

TAMK Global education review 2019