Avoin AMK

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet

2017 2018 2019
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 3931 2297 2883
Maa- ja metsätalousalat 186 15 88
Palvelualat 453 754 527
Taiteet ja kulttuurialat 444 310 742
Tekniikan alat 1903 1936 2572
Terveys- ja hyvinvointialat 2481 2991 4692
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 228 141 431
Yhteensä 9 626 8 444 11 935

Lähde: VIRTA-tietokanta