Kansainvälisyys

 

Ulkomaalaiset opiskelijat
Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat TAMKissa 571
Ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat TAMKissa 430

 

Ulkomaalaisten opiskelijoiden suorittamat tutkinnot ja ammatillinen opettajankoulutus
Tutkinto 2017 2018 2019
AMK 63 67 71
YAMK 4 19 16
Ammatillinen opettajankoulutus 4 4 7
Yhteensä 71 90 94

Lähde: VIRTA-tietokanta

 

Kansainvälinen korkeakoulujen yhteistyöverkosto

TAMKilla on 335 partnerikorkeakoulua, ja ne sijaitsevat 55 eri maassa.

Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden pitkä- ja lyhytkestoinen liikkuvuus
Liikkuvuus (päiviä) 2017 2018 2019
Lähteneet 668 887 881
Saapuneet 402 384 413
Yhteensä 1 070 1 271 1 294

Lähde: SoleMove

 

Opettajien ja asiantuntijoiden pitkä- ja lyhytkestoinen liikkuvuus
Liikkuvuus (päiviä) 2017 2018 2019
Lähteneet 2875 2802 3319
Saapuneet 2801 3894 3236
Yhteensä 5 676
6 696 6 555

Lähde: SoleMove

 

Koulutusvienti

Myytävä kansainvälinen koulutus