Aloittaneet opiskelijat

Tutkintokohtaiset aloituspaikkamäärät päätetään ammattikorkeakoulussa vuosittain laajaa ennakointitietoa hyödyntäen.

OKM: Ohjauksen ala 2017 2018 2019
Kasvatusalat 41 51 51
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 405 382 375
Maa- ja metsätalousalat 101 40 69
Palvelualat 150 108 132
Taiteet ja kulttuurialat 150 121 105
Tekniikan alat 835 851 900
Terveys- ja hyvinvointialat 696 697 715
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 191 227 242
Ammatilliset opettajankoulutukset yhteensä 250 250 285
  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus osuus
15 15 15
  • Ammatillinen opettajankoulutus osuus
220 220 255
  • Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus osuus
15 15 15
Yhteensä 2 819 2 727 2 874

Lähde: Vipunen

Lue lisää TAMKin vetovoimaisuudesta