Rehtorin katsaus

 

Tuloksellinen vuosi 2019 – ja katse eteenpäin

Vuosi 2019 oli Tampereen korkeakouluyhteisön ensimmäinen varsinainen toimintavuosi. Tampereen ammattikorkeakoulun strategia päivitettiin samanaikaisesti Tampereen yliopiston strategiatyön kanssa. Strategiset suuntalinjat valmisteltiin korkeakouluyhteisön yhteistyönä, ja tämän pohjalta muodostettiin varsinaiset TAMKin kriittiset menestystekijät ja strategiset tavoitteet.

Uuden strategiamme lähtökohtana on, että TAMK kasvaa tällä vuosikymmenellä entistä merkittävämmäksi ammattikorkeakoulutoimijaksi Suomessa. Erityisesti panostamme kansainvälisen toiminnan kehittämiseen sekä TKI-toiminnan vahvistamiseen. Lisäksi valtakunnallisten linjausten mukaisesti kasvatamme maltillisesti tutkintomääriä, mikä onkin jo näkynyt selvänä kasvuna kahden viime vuoden luvuissa.

Kansainvälisesti suomalainen koulutusosaaminen kiinnostaa. TAMKissakin viime vuosi oli voimakasta koulutusviennin kasvun aikaa, erityisesti kasvoi kysyntä pedagogisten taitojen koulutukselle, vaikka suurin yksittäinen sopimus tehtiinkin sairaanhoitajakoulutuksen järjestämisestä Keniassa.

Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa TAMKin hankekanta kasvoi lähes 20 miljoonaan euroon. Erityisen tärkeää tulevaisuuden profiloitumisen kannalta on, että saimme kaksi opetus- ja kulttuuriministeriön strategista erityisrahoitusta, toisen genomidatan soveltamisen kehittämiseen ja toisen teollisen internetin soveltamiseen tuotannossa ja liike-elämässä. Näillä aloilla TAMK tulee entisestään vahvistamaan toimintojaan ja hakemaan jatkuvasti myös uusia painopistealueita, jotka ovat yhteiskunnallemme tärkeitä kehittämiskohteita.

TAMKin vuosi 2019 oli toiminnallisesti tuloksellinen, ja myös taloudellisesti onnistuimme sijoitustuottojen avulla pitämään tilinpäätöksen positiivisena.

Tätä kirjoitettaessa on koronavirustilanne Euroopassa ja Suomessa sulkenut lähes kaikkien korkeakoulujen ovet, ja toiminta on siirtynyt etätyönä hoidettavaksi, niin TAMKissakin. Koulutuksessa etätyö on lähtenyt hienosti liikkeelle, mutta erityisesti kansainvälisessä toiminnassa ja TKI-hankkeissa on merkittäviä haasteita käsillä. Poikkeukselliset olot haastavat meitä paitsi taistelemaan koronavirusta vastaan myös kehittämään toimintojamme ehkä pysyvästikin hoidettaviksi entistä enemmän etätyöskentelymenetelmin.

Kiitän opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä tuloksellisesta vuodesta, ja toivotan kaikille voimia ja terveyttä kohdata kuluvan vuoden poikkeuksellisia haasteita.

Tampereella 23.3.2020

Markku Lahtinen
Rehtori, toimitusjohtaja

 

Lue myös: Rehtori Markku Lahtinen jää pois TAMKista vuoden lopussa