Ohjauksen alat ja tutkinnot

TAMKin tutkinnot ohjauksen aloittain
OKM: Ohjauksen ala Tutkinnot
Kasvatusalat Musiikkipedagogi (AMK)
Humanistiset ja
taidealat
Muusikko (AMK)
Medianomi (AMK)
Kauppa, hallinto
ja oikeustieteet
Tradenomi (AMK)
Tietojenkäsittely ja
tietoliikenne (ICT)
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
Tekniikan alat Insinööri (AMK)
Rakennusmestari (AMK)
Rakennusarkkitehti (AMK)
Maa- ja metsätalousalat Metsätalousinsinööri (AMK)
Terveys- ja hyvinvointialat Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Kätilö (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Palvelualat Restonomi (AMK)