Valmistuneet opiskelijat

Opiskelijoiden valmistumista tuetaan monin eri tavoin, muun muassa oppimisanalytiikkaa hyödyntämällä.

Valmistuneet: AMK-tutkinnot

OKM: Ohjauksen ala 2017 2018 2019
Kasvatusalat 19 25 18
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 233 287 245
Maa- ja metsätalousalat 24 40 33
Palvelualat 63 79 98
Taiteet ja kulttuurialat 111 98 96
Tekniikan alat 445 608 587
Terveys- ja hyvinvointialat 562 600 563
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 109 114 134
Yhteensä 1 566 1 851 1 774

Lähde: VIRTA-tietokanta

Valmistuneet: YAMK-tutkinnot

OKM: Ohjauksen ala 2017 2018 2019
Kasvatusalat 7 6 6
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 35 44 54
Maa- ja metsätalousalat 4 1 2
Palvelualat 15 5 14
Taiteet ja kulttuurialat 11 12 11
Tekniikan alat 31 51 39
Terveys- ja hyvinvointialat 92 74 112
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 33 20 25
Yhteensä 228 213 263

Lähde: VIRTA-tietokanta

Lue lisää: Oppimisanalytiikka hyödyntää opiskelijoista ja oppimisesta kertyvää tietoa opetuksen kehittämiseksi