Henkilöstö

Päätoimisen henkilöstön määrä

Taulukko, josta näkee päätoimisen henkilöstön määrän vuosina 2018-2020.
Lähde: Mepco-henkilöstöjärjestelmä

TAMKin päätoimisen henkilöstön määrä henkilötyövuosina mitattuna kasvoi 9 % vuodesta 2019. Henkilötyövuosien määrä oli vuonna 2020 yhteensä 756 htv, josta opetushenkilöstön osuus 423 htv ja tuki- ja palveluhenkilöstön 333 htv. Tuki- ja palveluhenkilöstön määrän suurempaa kasvua selittää Tampereen yliopiston ja TAMKin väliset tukipalvelutoimintojen liikkeenluovutukset, joissa TAMKille siirtyi yliopistolta 9 henkilöä enemmän kuin TAMKilta yliopistolle.

Lisäksi osaamisyksiköiden tehtävämuutosten ja -nimitysten vuoksi 14 henkilöä siirtyi opetushenkilöstön ryhmästä tuki- ja palveluhenkilöstöön, samoin kuin laboratorioinsinöörit Sivista ry:n työehtosopimuksen muutoksessa. Myös TKI-toiminnan kasvu sekä kasvuodotukset jatkuvan oppimisen palveluissa lisäsivät tuki- ja palveluhenkilöstön määrää.

Henkilöstö

Infografiikka, joka kuvaa henkilöstöä koskevia tärkeitä lukuja.

TAMKissa oli 31.12.2020 työsuhteessa 882 henkilöä. Eläkkeelle vuoden 2020 aikana jäi 20 henkilöä keskimäärin 66 vuoden iässä. Uusia rekrytointeja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tehtiin 45. Henkilöstön keski-ikä on 50 vuotta. Henkilöstö kouluttautui koronapandemiavuoden aikana paljon, erityisesti pedagogiikan ja digitaalisten välineiden osaamisessa. Henkilöstön HR-järjestelmään ilmoittamat koulutustunnit, yhteensä 1600 tuntia, ovat murto-osa käytännön koulutus- ja työssäoppimistunneista.