Kehittämistä yhdessä

Yhdessä tekeminen tuottaa näkyvää tulosta

Tampereen ammattikorkeakoulun tuoreen 2030-strategian yhtenä päätavoitteena on hyödyntää korkeakouluyhteisön kilpailuedut. Myös kriittisissä menestystekijöissämme tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on, että TAMK vahvistaa kilpailukykyään osana Tampereen yliopiston kanssa muodostettua tamperelaista korkeakouluyhteisöä.

Yhtenä keinona korkeakouluyhteisön kilpailuetujen hyödyntämiseen on työnjako sisäisten palveluiden tuottamisessa. Huhtikuussa 2020 yliopisto otti liikkeenluovutuksella vastuun TAMKin tietohallintopalveluista jo aiemmin toteutuneen kirjastopalvelun lisäksi. TAMK puolestaan vastaanotti yliopiston tila- ja kiinteistöpalvelut sekä liikuntapalvelut omaan palvelutuotantoonsa.

Volyymien kasvaminen parantaa kehittämiskyvykkyyttä ja vähentää henkilöitymisen aiheuttamia riskejä. Lisäksi kustannustehokkuus kasvaa yhteisten ostopalveluiden ja hankintojen ansiosta.

Kriisivuodesta selvittiin yhteistyöllä ja nopealla reagoinnilla

Vuotta 2020 dominoi koronapandemian vaatimista toiminnan muutoksista selviäminen. Johdimme kriisiä yhdessä, korkeakouluyhteisönä. Nopeasti ja kattavasti tehtyjen rajoitusten ansiosta tartuntojen määrä jäi yhteisön kokoon nähden olemattoman pieneksi. Opiskelijoiden ja henkilöstön jaksaminen oli kuitenkin koetuksella, koska lähiyhteisön tuki rajoittui lähes yksinomaan digitaaliseen viestintään. Pandemia pakotti ottamaan digiloikan, joka koettelee jaksamista ja oman osaamisen kehittämiskykyä. Saatuja uusia ratkaisuja ja osaamista voidaan onneksi soveltaa myös koronavaiheen jälkeen. Seurasimme tilanteen kehittymistä terveyspalveluissa ja kyselyillä, ja kehitimme ongelmien ehkäisemiseksi uusia huolenpidon tapoja.

TAMKin koulutuksen ja oppimisen palvelut ovat tarjonneet opiskelijoille tukea hyvinvointiin ja opintoihin sekä urasuunnitteluun etänä ja lähitapaamisina. Esimerkiksi opinto-ohjaajat ottivat keväällä 2020 yhteyttä kaikkiin niihin opiskelijoihin, jotka toivoivat henkilökohtaista yhteydenottoa tehdyn kyselyn mukaan. Opinto-ohjaajat ovat myös mentoroineet opettajatuutoreita siitä, miten ryhmäyttää ja neuvoa opiskelijoita sekä seurata opintojen edistymistä etäopintojen aikana.

Palveluista TAMKin hyvinvoinnin ohjaus keräsi opiskelijoilta paljon erittäin myönteistä palautetta.

Korkeakouluyhteisön Opiskeluhyvinvointiohjelma vuosille 2020–2024 valmistui toukokuussa 2020. Ohjelman toimenpiteiden tavoitteina on hyvinvoiva opiskelija ja hyvä opiskelukokemus. Ohjelman valmisteluun osallistui laajasti korkeakouluyhteisön opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa sekä yhteistyökumppaneita.

Yhteinen tarve synnytti Bazaarin

Tampereen korkeakouluyhteisö on tärkeä kumppani pirkanmaalaiselle elinkeinoelämälle eri toimialojen henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Tulevaisuuteen suuntaava keskustelu nosti esiin akuutin tarpeen: koulutustarjonnan perinteiset mallit – valmiiksi rakennetut koulutuspaketit ja -polut tai koulutuskalenterit – eivät enää toimi organisaatioiden täydennyskoulutuksessa. Yhteinen tahtotila synnytti Bazaarin.

Bazaar on digitaalinen alusta, jossa osaamisen kehittämisen kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

Teksti: Mikko Naukkarinen, varatoimitusjohtaja. Toimitus: TAMK viestintäpalvelut
Mikko Naukkarisen kuva: Jonne Renvall

 

Lue lisää yhteisestä kehittämisestä

Hyvinvointi

Yksin ei tarvitse pärjätä – hyvinvoinnin ohjaaja tukee, kun opinnot eivät suju tai motivaatio on hukassa

Yhteiskuntasuhteet

Tasavallan presidentti tutustui Tampereen korkeakouluyhteisöön virtuaalivierailulla

Vaikuttavuutta korkeakoulukentässä

Koulutuksen Peppi-tietojärjestelmä on menestystarina