Koulutusmäärien kehitys 2018-2020

Opiskelijamäärän kehitys

AMK-tutkintoa opiskelevat

Taulukko, josta näkee ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien määrän eri aloilla vuosina 2018-2020.
Lähde: Vipunen.fi

YAMK-tutkintoa opiskelevat

Taulukko, josta näkee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien määrän eri aloilla vuosina 2018-2020.
Lähde: Vipunen.fi

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijat

Taulukko, josta näkee ammatillisten opettajakoulutusten opiskelijamäärät vuosina 2018-2020.
Lähde: Vipunen.fi, Peppi-opintotietojärjestelmä

Valmistumismäärien kehitys

AMK-tutkinnon suorittaneet

Taulukko, josta näkee ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrän eri aloilla vuosina 2018-2020.
Lähde: Vipunen.fi

YAMK-tutkinnon suorittaneet

Taulukko, josta näkee ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrän eri aloilla vuosina 2018-2020.
Lähde: Peppi-opintotietojärjestelmä

Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneet

Taulukko, josta näkee ammatillisten opettajankoulutuksien suorittaneiden opiskelijoiden määrät vuosina 2018-2020.
Lähde: Vipunen.fi