Henkilöstökatsaus

Työntekoa vuonna 2020 – turvallisesti

Merja Jortikka, henkilöstöjohtaja

Koronapandemiatilanne haastoi merkittävästi meidän kaikkien työtä ja elämää vuonna 2020. Siirryimme maaliskuussa erittäin nopeasti, muutamissa päivissä, etätyöskentelyyn. Opetushenkilöstöllä tämä tarkoitti pedagogiikan uudelleen miettimistä ja osin uusien teknisten välineiden haltuunottoa. Koulutuksen kehittämispalvelut ja IT-palvelut antoivat tukeaan järjestämällä työpajoja, verkkokoulutusta ja vierihoitoa. Panostimme tietojärjestelmien tekniseen toimivuuteen.

Kokoaikainen etätyöskentely tuli suurelle osalle palveluyksiköiden henkilöstöstä uutena asiana. Mietimme työn käytäntöjä, esimerkiksi miten saan kotona TAMKin tietojärjestelmät toimimaan ja miten palvelut taipuvat sähköiseen toimintatapaan. Sovimme työkavereiden kanssa uusia sisältöjä työtapoihin, aineistoihin ja prosesseihin. Osa opiskelijapalveluista toteutettiin lähipalveluina turvallisin järjestelyin. Toimimme vuoden mittaan joustavasti, asiakaslähtöisesti ja palvelua kehittäen – poikkeusoloissakin.

Vuoden 2020 teemana korostui turvallinen toiminta. Perustimme maaliskuussa Tampereen yliopiston kanssa pandemiaryhmän, jossa käsittelimme yhdessä turvallisen toiminnan järjestämistä perustana viranomaisten antamat tilanneohjeet ja määräykset. Ohjeistaminen ja tiedottaminen opiskelijoille ja henkilöstölle oli ensiarvoisen tärkeää. Intranet- ja kohderyhmätiedottaminen toimivat hyvin, ja tärkeitä olivat myös henkilöstön keskustelut mm. tiimi- ja yksikkökokouksissa.

Varmistimme turvalliset työolosuhteet kampuksella työskenteleville, esimerkiksi laboratorioissa, harjoitustunneilla sekä tila- ja kiinteistöpalveluissa. Rajasimme ryhmäkokoja, tehostimme siivousta ja suojavälineiden käyttöä. Onnistuimme hyvin tartuntojen välttämisessä – henkilöstö ja opiskelijat toimivat hienosti yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

Haasteellinen vuosi koetteli henkilöstön työkykyä. Pidimme tärkeänä, että kukaan ei jäisi yksin tehtävissään tai yhteydenpidossaan työkaverien kanssa. Työpainotteisten Teams-palaverien lisäksi on tarvittu kuulumisten vaihtoa ja jutustelua, joita eri ryhmät ovat järjestäneet itse sopien vaikkapa viikoittaisilla aamukahveillaan.

Tuimme etätyöskentelyä eri tavoin. Järjestimme koulutusta ja itseopiskelua teknisten välineiden ja tietojärjestelmien hallinnassa. Pedagogiikan kehittäminen tapahtui työporukoissa mm. digimentorien avulla. Järjestimme esimiehille ja osaamispäälliköille etätyöjohtamisen sparrausta samoin kuin koko henkilöstölle palautumiseen ja aivotyöskentelyyn liittyvää valmennusta. Yhteisöllisyys oli esillä arjessa ja isommissa tapahtumissa kuten TAMK-päivässä. Tamkilaisten hyvä yhteishenki näkyi monin tavoin – myös virtuaalisissa pikkujouluissamme.

Uusien tamkilaisten töiden aloittaminen vuoden 2020 poikkeusoloissa oli mielenkiintoista. Saimme perehdytettyä heidät tehtäviinsä ja TAMKiin pääsääntöisesti etänä mutta henkisesti lähellä.

Tiimimäinen toimintamalli käytäntöön

Vuoden 2019 syksyllä työstimme TAMKin strategiaa ja analysoimme toiminnan kehittämisen tarpeita. Pohdimme muun muassa sitä, miten voisimme entistä paremmin kytkeä koulutuksen, TKI-toiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan organisaatiossa: miten jaamme vastuuta osaamisen johtamisessa ja käyttämisessä tasavertaisesti kaikkiin ammattikorkeakoulun ydintehtäviin.

Vuoden 2020 alusta olemme toimineet TAMKissa seitsemässä osaamisyksikössä sekä palveluyksiköissä. Osaamisyksiköissä henkilöstö muodostaa osaamistiimejä ja toimintatiimejä, jossa työnjako elää ja muovautuu asetettujen tavoitteiden ja työtarpeen mukaan.

Toimintamallissa keskeistä on erilaisten roolien ja vastuiden selkiyttäminen mm. tiiminvetäjien sekä osaamispäälliköiden ja osaamisyksiköiden johtajien välillä. Tiimit saavat tukea TAMKin coacheilta, jotka ovat Proakatemian valmentajavalmennuksen käyneitä tamkilaisia. Oleellinen osa kehittämisessä ovat tiimien itsearvioinnit ja keskustelut: mikä toimii ja miten kehitämme toimintatapojamme eteenpäin.

Teksti: henkilöstöjohtaja Merja Jortikka. Toimitus: TAMK viestintäpalvelut
Merja Jortikan kuva: Jonne Renvall

Tutustu teeman avaintietoihin -painike.

 

Vuosi oli monin tavoin poikkeuksellinen

Markku Lahtisen vuonna 1996 alkanut ura TAMKin rehtorina päättyi vuoden 2020 lopussa. Opiskelijakunta Tamko valitsi Lahtisen sekä kunniajäsenekseen että Vuoden tamkilaiseksi.
Rehtori Markku Lahtinen on vuoden TAMKilainen

TAMK tarjoaa jatkuvasti uusia kehittämishaasteita, ja yrittäjämäisellä asenteella pääsee eteenpäin. Projektipäällikkö Clémentine Arpiainen jakaa omia kokemuksiaan blogissa.
Uusien asioiden ketterä ja systemaattinen kehittäminen kysyy yhteistyötä ja yrittäjämäistä asennetta

”Tiimien sisällä jäsenten välinen luottamus on ollut erinomaisella tasolla, joka luonnollisesti on peruslähtökohta onnistuneelle toiminnalle.” Johtaja Ari-Pekka Anttila tarkastelee tilannetta Liiketoiminta-osaamisyksikön näkökulmasta.
Mitä opimme tiimitoiminnan ensimmäisestä vuodesta?

Poikkeusaikana käyttöön otetuista digipedagogisista ratkaisuista moni jää käyttöön pysyvästi, uskoo valtaosa TAMKin opetushenkilöstöstä.
Etäopetuksesta arkipäivää – TAMKin opettajien kokemuksia poikkeuskeväästä