Kansainvälisyys

Kansainvälisyys tutkintokoulutuksessa

Ulkomaisten opiskelijoiden määrä

Infografiikka, josta näkee ulkomaisten opiskelijoiden määrän vuosina 2018-2020 sekä EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien osuuden.
Lähde: Vipunen.fi ja Peppi-opiskelijatietojärjestelmä 18.2.2021

Kansainvälisten opiskelijoiden määrä on kasvussa. Vuonna 2020 TAMKissa opiskeli 633 ulkomaalaista tutkintokoulutuksen tai opettajankoulutuksen opiskelijaa. Vuoteen 2019 verrattuna määrä kasvoi 14 %. Kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvu näkyy myös valmistuneiden osaajien määrässä: kansainvälisten opiskelijoiden suorittamat AMK-tutkinnot lisääntyivät 25 % ja YAMK-tutkinnot 38 % vuodesta 2019.

Kansainvälisyys on osa TAMKin kaikkea toimintaa. Kansainvälisen tutkintokoulutuksen rinnalla kaikilla TAMKin tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osia opinnoistaan ulkomailla. Kolme neljästä vuonna 2020 valmistuneesta koki, että TAMKissa opiskellessa oli hyvät mahdollisuudet suorittaa työharjoittelu ja/tai opiskelijavaihto ulkomailla (AVOP-kysely).

Opiskelijaliikkuvuus

Pylväsdiagrammi, josta näkee tutkinto-opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden määrän vuosina 2018-2020.
Lähde: Vipunen.fi

Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi hyvin poikkeuksellinen. Jo maaliskuussa valtaosa opiskelijavaihdoista keskeytettiin. Niin opiskeluun kuin harjoitteluunkin liittyviä liikkuvuuksia peruttiin. Positiivinen kehitys opiskelijaliikkuvuuksien määrässä romahti niin, että vuonna 2020 liikkuvuusmäärät jäivät lähtevien opiskelijoiden osalta noin kolmannekseen ja saapuvien opiskelijoiden osalta alle puoleen edellisestä vuodesta.

Henkilöstöliikkuvuus

Pylväsdiagrammi, josta näkee henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden määrän vuosina 2018-2020.
Lähde: Liikkuvuusjärjestelmä SoleMove

Myös henkilöstöliikkuvuuden positiivinen kehitys pysähtyi ja liikkuvuus väheni huomattavasti aiempiin vuosiin verrattuna. Lähtevän henkilöstön määrä oli alle 20 % edellisvuodesta ja saapuvan henkilöstön määrä alle 10 %. Maahan tulon ja maasta lähdön estyminen vaikutti koulutusten ja palveluiden myyntiin ulkomaille, mikä näkyy liikevaihdon putoamisena. EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten tutkinto-opiskelijoiden määrän kasvu tasasi jonkin verran kansainvälisen koulutuksen tuottojen kuilua.

Myytävä kansainvälinen koulutus

Pylväsdiagrammi, josta näkee myytävän kansainvälisen koulutuksen arvon euroina vuosina 2018-2020.
Lähde: Lyyti

TAMKissa työskenteli vuonna 2020 yhteensä 20 ulkomaalaista henkilöä.

Kansainvälisessä korkeakoulujen yhteistyöverkostossa TAMK toimii 355 partnerikorkeakoulun kanssa ja 55 eri maassa. Opiskelijoille ja henkilöstölle on näiden kumppanuuksien kautta tarjolla useita mahdollisuuksia vaihtoihin, yhteistyöprojekteihin sekä kaksoistutkinto-opintoihin.