Talous

TAMKin taloudellinen tilanne on ollut hyvä poikkeuksellisesta ajasta huolimatta. Suurin negatiivinen vaikutus koronatilanteella oli kansainväliseen toimintaan ja liiketoiminnan eli koulutusten ja palveluiden myynteihin. Myös vuoden 2020 aikana tehdyt liikkeenluovutukset toivat haasteita talouden hoitoon.

Ulkoisella rahoituksella toteutetut projektit etenivät suunnitellusti, ja TAMKin liiketoiminnan tulos nousi päivitetyn tavoitteen mukaiseksi. Menopuolella matkustuskustannukset vähenivät 0,7 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna johtuen kansainvälisten vaihtojen ja matkustamisen vähenemisestä.

Vuonna 2020 Tampereen korkeakouluyhteisössä toteutettiin kaksi liikkeenluovutusta. Huhtikuun alusta tietohallinto siirtyi lähes kokonaan yliopiston hallinnoimaksi ja tila- kiinteistöpalvelut TAMKin hallinnoimaksi toiminnoksi. Liikkeenluovutukset vaikuttivat TAMKin kulurakenteeseen ostopalveluiden kasvuna, sitä oli edelliseen vuoteen verrattuna noin 64 %.

TAMKin investoinnit toteutuivat suunnitelman mukaisesti eli noin 3,0 miljoonan euron edestä. Yksi suurimmista investointikohteista oli musiikin koulutustilojen peruskorjaus ja kalustaminen. Myös muita oppimisympäristöjä kehitettiin investointirahoituksella.

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy sijoitti vuoden 2020 aikana kassavaroja Tampereen korkeakoulusäätiön sijoitussalkkuun hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaan.

Tuloslaskelman tuotot

Pylväsdiagrammi josta näkee tuloslaskelman tuotot vuosina 2019 ja 2020.
Lähde: SAP

Tuloslaskelman kulut

Pylväsdiagrammi josta näkee tuloslaskelman kulut vuosina 2019 ja 2020.
Lähde: SAP

Matkustuskulut

Pylväsdiagrammi josta näkee matkustuskulut vuosina 2018-2020.
Lähde: SAP