Kestävä kehitys

Kestävin keinoin kohti hiilineutraaliutta

TAMKin uuden strategian myötä kestävä kehitys on nostettu keskeiseksi teemaksi niin TKI-prosessissa, opetussuunnitelmien kehittämisessä kuin läpileikkaavasti kaikissa toiminnoissa. Vuoden 2020 aikana yhteistyömme tiivistyi ja kehittyi merkittävästi myös Tampereen korkeakouluyhteisön sisällä.

Toteutimme korkeakouluyhteisönä OKM:n linjausten mukaisen hiilijalanjälkilaskennan vuoden 2019 päästöistä. Laskennasta vastasi monialainen työryhmä, johon osallistui sekä Tampereen yliopiston että Tampereen ammattikorkeakoulun edustajia. Korkeakouluyhteisön kasvihuonekaasupäästöt eli kokonaishiilijalanjälki oli arviolta 29 000 tCO2ekv (hiilidioksidiekvivalenttitonni). Tampereen ammattikorkeakoulun osuus päästöistä oli noin 4 000 tCO2ekv.

Yksi konkreettinen esimerkki ympäristöteoista on kaukokylmä, joka otettiin käyttöön osassa TAMKin Kuntokadun kampuksen kiinteistöä. Jäähdytys tulee Näsijärvestä Tampereen Energian tuottamana. Se on ympäristöinvestointi, joka laskee kiinteistöjemme hiilijalanjälkeä.

Korkeakouluyhteisönä pyrimme hiilineutraaliuuteen vuoteen 2030 mennessä. Seuraavaksi valmistelemme toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi vuoden 2021 aikana. Kestävän kehityksen teemaa pidetään esillä korkeakouluyhteisön kestävän kehityksen verkkosivuilla. Yhteisön jäseniä osallistetaan keskusteluun muun muassa kyselyin.

Tahdonilmauksia kestävän kehityksen edistämiseen

Tampereen ammattikorkeakoulu allekirjoitti lokakuussa 2020 kansainvälisen korkeakoulujen kestävän kehityksen sitoumuksen, SDG Accordin, ensimmäisenä ammattikorkeakouluna ja kolmantena korkeakouluna Suomessa. Suomesta sitoumuksen ovat aiemmin tehneet Aalto-yliopisto ja LUT-yliopisto. SDG Accord on kansainvälinen, korkeakoulujen yhteinen tahdonilmaus ja sitoumus edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja vaikuttaa omalla toiminnallaan niiden edistämiseen. Korkeakoulut raportoivat tehdyistä toimista vuosittain.

TAMK toimi aktiivisesti Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen työryhmässä, joka valmisteli yhteisen Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman ammattikorkeakouluille.

Kestävyysosaamisen varmistaminen TAMKin tutkinnoissa oli yksi tärkeä näkökulma opetussuunnitelmaprosessissa. Opetussuunnitelmatyön tavoitteena on, että kaikki TAMKista valmistuneet saavat valmiudet edistää kestävää kehitystä ammattilaisina ja viedä työelämää kokonaisvaltaisesti kestävämpään suuntaan.

Tapahtumia ja tekoja

Pandemia vaikutti myös kestävän kehityksen tapahtumiin. TAMKin kolmas International Forum on CSR (Sustainability and Circular Economy) toteutettiin marraskuussa virtuaalitapahtumana yhdessä hollantilaisten ja espanjalaisten korkeakoulupartnereidemme, The Hague University of Applied Sciencesin ja Francisco de Vitoria Universityn kanssa. Foorumilla oli nimekkäät alustajat, kuten Sitran kiertotalous-avainalueen vetäjä Kari Herlevi ja Aalto-yliopiston kestävän kehityksen erityisasiantuntija Meri Löyttyniemi. Tapahtuma järjestettiin TAMKin kansainvälisten palveluiden ja osaamisyksiköiden yhteistyönä. Siihen osallistui noin 70 henkilöä TAMKin kansainvälistä verkostoista.

TAMKin vuoden 2020 kiertotaloustekona palkittiin pääkampuksen ravintolapalveluista vastaavan Campusravitan hävikkiruuan ulosmyynti. Kunniamaininnan perusteluna oli hävikin ja biojätteen vähentäminen helposti toteutettavalla ratkaisulla, joka palvelee asiakkaita tasapuolisesti ja tukee yrityksen kannattavuustavoitteita. Voittajan valitsi TAMK Circular & Bioeconomy Actions -tutkimusryhmä.

Kirjoittajat: Eeva-Liisa Viskari, Impact Area Leader & Eveliina Asikainen, lehtori, kestävä koulutus ja opettajuus. Toimitus: TAMK viestintäpalvelut

 

Lue lisää kestävästä kehityksestä TAMKissa ja korkeakouluyhteisössä

Tampereen korkeakouluyhteisöstä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

Tampereen korkeakouluyhteisö kartoitti hiilijalanjälkensä

Kestävän kehityksen sitoumus SDG Accord

Korkeakouluyhteisön kestävän kehityksen verkkosivut

Kiertotaloutta edistetään konkreettisilla teoilla