Koulutus

Koulutuksen kehittämistä ja merkittäviä tuloksia poikkeusoloissa

Poikkeuksellinen vuosi 2020 ja siirtyminen etäopetukseen haastoi meitä, mutta samalla se voidaan kirjata merkittäväksi onnistumiseksi. Jo aiempina vuosina hankitut digitaidot tulivat osaksi arkeamme ja laajasti testatuksi. Niin henkilöstö kuin opiskelijat joutuivat uudenlaiseen ympäristöön, ja uskomme, että kaikkien vaikeuksienkin jälkeen kaikesta koetusta jää vahvaa osaamista ja hyväksi koettuja käytäntöjä myös tulevaan.

Tampereen korkeakouluyhteisön yhteinen Teaching and Learning Centre -verkosto käynnisti toimintaansa. Sen tehtävänä on tarjota sekä TAMKin että yliopiston opettajille koulutusta ja pedagogista tukea uran jokaisessa vaiheessa.

Tuotimme opetushenkilöstölle runsaasti etäopetuksessa tarvittavaa tukea. TAMKissa jo vuosia toiminut digimentoreiden asiantuntijajoukko otti tässä merkittävän roolin. Vuoden aikana otettiin käyttöön mm. vinkkipankki ja monia pedagogista muutosta tukevia toimintamalleja. TAMKin digimentoreille myönnettiin myös TAMKin Vuoden pedagoginen teko -kunniakirja.

Korkeakoulutuksessa on meneillään digitalisaation murros, mikä tulee vaikuttamaan niin oppimiseen, opetukseen kuin ohjaukseen. Tätä työtä edistimme yli 20:ssa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kehittämishankkeessa. Näissä kansallisissa hankkeissa ja verkostoissa on tuotettu oppimateriaaleja, moduuleita sekä ohjauksen ja opetuksen pedagogisia toimintamalleja opetustyön tueksi.  Esimerkiksi TAMKin koordinoimassa ÄlyOppi-hankkeessa ja sen osaprojekteissa otettiin käyttöön opetusta ja opintojen ohjausta tukevaa oppimisanalytiikkaa.

Tekoja opiskelijan hyvinvoinnin tueksi

Merkittäväksi kehittämisen kohteeksi nousivat opiskelijoiden hyvinvointia tukevat palvelut. Otimme perustaksi korkeakouluyhteisössä laaditun ja molemmissa korkeakouluissa hyväksytyn hyvinvointiohjelman. Sen tueksi perustimme yhteisen hyvinvointiryhmän.

TAMKissa kokosimme opiskelukykyä ja hyvinvointia tukevat palvelut verkkoalustalle, Koppariin, josta opiskelijan on helppo etsiä tarvitsemaansa palvelua. Loppuvuodesta lanseerasimme opiskelijoille ja työnantajille suunnatun JobTeaser-alustan, joka toimii mm. harjoittelu- ja työpaikkojen sekä opinnäytetöiden välitysfoorumina.

Opiskelijoiden tuen tarve korostui vuoden aikana, ja tähän vastasimme kehittämällä vertaistukea ja hyvinvointipalveluja tiiviissä yhteistyössä opiskelijakunta Tamkon kanssa.

Ammattikorkeakoulujen yhteisessä hankkeessa työstetty valtakunnallinen AMK-valintakoe toteutettiin kesällä ensimmäistä kertaa täydessä laajuudessaan mutta kaksivaiheisena. Sähköisen valintakokeen toinen vaihe toi TAMKiin kesäkuussa lähes 2000 hakijaa, ja kokeita järjestettiin kolmena päivänä ottaen huomioon koronaepidemian aiheuttamat mittavat turvallisuustoimet. Syksyllä koe järjestettiin yksivaiheisena ja noin 1500 hakijaa teki kokeen TAMKilla.

Valintakokeiden rinnalla on myös muita tapoja päästä opiskelemaan ammattikorkeakouluun. Väyliä ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun työstämme yhdessä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Samoin polkua ammattikorkeakoulututkintoon avoimen ammattikorkeakoulun kautta laajennettiin kaikilla koulutusaloilla.

Työelämän muutoksiin vastaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa työelämän muutoksiin uutta ja vaativaa asiantuntijaosaamista. Palaute ja osaamisen ennakointi auttavat TAMKia uudistamaan YAMK-tutkintoja.

Hyvänä esimerkkinä työelämän osaamistarpeisiin tuotetusta uudenlaisesta maisteritason koulutuksesta on monialainen Dataosaamisen ja tekoälyn koulutus. Siinä asiantuntijuuttaan voivat syventää niin sosiaali- ja terveysalan, tekniikan kuin liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Jo ensimmäisellä hakukierroksella koulutus osoittautui yhdeksi vetovoimaisimmista tutkinto-ohjelmista.

Terveysalan tulevaisuuden osaaminen edellyttää vahvaa genomitietoa ja -osaamista, joka on yksi TAMKin kärkiosaamisista. Syksyllä 2021 alkaa Suomen ensimmäinen maisteritason tutkinto-ohjelma, joka kohdistuu perinnöllisiin sairauksiin, genomitietoon sekä niiden ohjaukseen ja neuvontaan, Master of Health Care, Genetic and Genomic Counselling -tutkinto-ohjelma.

TAMKin pohjoismainen yhteistyö tiivistyi yhteistyössä Arcada-ammattikorkeakoulun, ruotsalaisen Ersta Sköndal University Collegen ja Norwegian University of Science and Technologyn kanssa. Yhteistyössä valmistellun Nordic Master’s -ohjelman painopiste on erittäin ajankohtaisessa mielenterveysosaamisessa. Tekniikan alalla yhteistyö työelämän kanssa tuotti vuoden 2021 alussa käynnistyneen Älyteollisuuden ja automaatioratkaisujen ylemmän ammattikorkeakoulututkinto-ohjelman.

Teksti: vararehtori Päivi Karttunen. Toimitus: TAMK viestintäpalvelut
Päivi Karttusen kuva: Jonne Renvall

Tutustu teeman avaintietoihin -painike.

 

Lue lisää koulutuksen kehittämistoimista

Opiskelijavalintojen uudistumisen tavoitteena nopea siirtyminen toiselta asteelta korkeakouluun ja korkeakoulusta työelämään (blogi), Lea Yli-Koivisto

Kun ongelma on tiedossa, voi oppimisanalytiikka auttaa sen ratkaisemisessa

Opiskelijat mukana hanketyössä – tiukkaa työtä, joustamista, tuloksia (blogi)

Sopiva osaaminen löytyy yhdessä tekemällä (blogi), Kai Salonen

Teaching and Learning Centre tukee opettajien pedagogista osaamista

FieldLabin Teollisuus 4.0 -ympäristö avasi uusia mahdollisuuksia niin opetukselle, yrityksille kuin tutkimuksellekin

Vaikuttavuutta TAMKista: Exam

Vaikuttavuutta TAMKista: NASA-yhteistyö