Päättötodistus

Markku Lahtinen: Kiitettävä päättötodistus vuodesta 2020

Tampereen ammattikorkeakoulun hallitus vahvisti vuoden 2020 alussa TAMKin uudistetun strategian vuoteen 2030 saakka. Uutena elementtinä tulivat mukaan Tampereen yliopiston kanssa yhdessä linjatut suuntaviivat. Strategian tärkein painopiste alkaneella vuosikymmenellä on TAMKin kehittäminen työelämäkorkeakouluna. TAMK on aina ollut vahva ja tunnettu tutkintokouluttaja, jatkossa panostetaan erityisesti työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehtävään TKI-toimintaan.

Strategiassa korostuu myös kansainvälisen toiminnan kasvattaminen yleisesti ja erityisesti EU/ETA-maiden ulkopuolisille kansalaisille myytävä tutkintokoulutus. Yleisesti korostuu tutkinnon jälkeisen jatkuvan oppimisen merkitys.

Koronapandemia vaikutti merkittävästi strategian toimeenpanoon, matkustaminen ja lähiopetus loppuivat maaliskuun puolivälissä. Tämä toi uusia haasteita varsinkin kansainväliseen toimintaan. Verkon yli tapahtuva toiminta on kasvanut merkittävästi, mutta ei se toistaiseksi läheskään yllä sille tasolle, mitä kansainvälisen koulutuksen ja TKI-toiminnan volyymiksi tavoitellaan. Kuitenkin lukuvuosimaksua maksavien EU/ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden määrää onnistuttiin kasvattamaan odotetusti.

Korkeakouluyhteisön synergiahyötyjä on haettu pääosin tukipalveluista. Tulevina vuosina painopiste siirtynee yhä enemmän koulutuksen ja TKI-toiminnan yhteistyöhön. Myös kansainvälisen toiminnan kehittämisessä on korkeakouluyhteisön yhteistyöllä odotettavissa merkittäviä uusia avauksia.

Vuoden 2020 yhteenvetona voisi todeta, että TAMKin opiskelijat ja henkilöstö suoriutuivat loistavasti varsin poikkeuksellisesta vuodesta. Tutkintoja tehtiin hyvin sama määrä kuin edellisinä vuosina ja TKI-toiminnan volyymi jatkoi kasvua. Tämä on vaatinut poikkeuksellisen kovia ponnisteluja ja sopeutumista, ketterää ja luovaa toimintaa niin tamkilaisilta kuin sidosryhmiltämmekin.

Tämä on viimeinen vuosikatsaus, johon kirjoitan TAMKin rehtorina. Haluankin kiittää TAMKin opiskelijoita ja henkilöstöä sekä sidosryhmiämme parinkymmenen vuoden yhteisestä taipaleesta pirkanmaalaisen korkeakoulutuksen kehittämisessä. Onnea ja menestystä Tampereen korkeakouluyhteisölle ja erityisesti TAMKille ja tamkilaisille.

Markku Lahtinen

TAMKin entinen rehtori ja toimitusjohtaja Markku Lahtinen.

Kuva: Jonne Renvall