Jatkuva oppiminen

Haastava vuosi toi esiin kekseliäisyyden

Carita Prokki, johtaja, TAMKin Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Koronapandemian vuoksi kaikki jatkuvan oppimisen koulutuksemme niin Suomessa kuin maailmallakin siirtyivät käytännössä yhdessä yössä verkkoon. Itsestään muutos ei tapahtunut, vaan se vaati niin asiakkailta, opettajilta kuin jatkuvan oppimisen tiimiltäkin lisätyötä ja valmiuksia omaksua uusia tekemisen tapoja nopeasti. Lopputuloksesta voi kuitenkin olla ylpeä: TAMKin jatkuvan oppimisen toiminta pyöri esimerkillisesti myös vuoden 2020 ajan.

Aivan erityisen haasteensa kohtasi koulutusvientiä tekevä TAMK Global Education -tiimi rajojen mentyä kiinni. Kuitenkin myös koulutusviennissä työ siirtyi pienen suvantokauden jälkeen verkkoon – ja jatkuu nyt siellä hyvässä vauhdissa.

Koulutusvientiä pandemia-aikaankin | Tampereen kauppakamarilehti

Tree: korkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen palvelut yhdeltä luukulta

Suurin yksittäinen jatkuvaa oppimista koskenut muutos vuonna 2020 oli se, että TAMKin täydennyskoulutuksen yksikkönä tunnettu TAMK EDU muuttui Tree – Jatkuvan oppimisen palveluiksi. Treen alta löytyvät nyt sekä TAMKin että Tampereen yliopiston jatkuvan oppimisen palvelut kuten täydennyskoulutus, koulutusvienti ja avoin yliopisto.

Toiminnallisesti Tampereen yliopiston ja TAMKin jatkuvan oppimisen tiimeillä on omat koulutuksensa ja työntekijänsä, mutta viestinnässä ja markkinoinnissa palvelut löytyvät yhteisen Tree-nimen alta.

Avoimen AMKin suosio kasvoi entisestään

Vuonna 2020 Avoimessa AMKissa opiskeltiin yli 20 000 opintopisteen edestä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lisärahoituksen avulla pystyimme tarjoamaan loka-joulukuun opinnot maksuttomana työttömille, lomautetuille ja kevään yhteishaussa ilman korkeakoulupaikkaa jääneille. Kampanjan ansiosta yli 500 kohderyhmään kuuluvaa sai opiskella ilmaiseksi Avoimen AMKin kursseilla.

Lue lisää onnistuneesta kampanjasta.

Uudenlaisia koulutuspilotteja ja räätälöityjä toteutuksia

Julkisten rahoittajien kiinnostus kasvoi uudenlaisia, työelämää palvelevia koulutustyyppejä ja erityisesti digitalisaation teemoja kohtaan. Pääsimme suunnittelemaan ja avaamaan hakuun vuodelle 2021 kolme korkeakouludiplomikoulutusta älyteollisuuden, FullStack-kehityksen ja IoT-järjestelmien teemoista.

Korkeakouludiplomi on tutkintoa suppeampi mutta silti laaja täsmäkoulutus, joka on suunniteltu suoraan työelämän tarpeisiin. Korkeakouludiplomit voivat sopia mm. täydennyskouluttautujille tai heille, joiden pohjakoulutus ei riitä korkeakoulututkintoon hakemiseen. Muissa ammattikorkeakouluissa diplomikoulutuksia on pilotoitu jo aiemmin.

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelujen toimintaan kuuluu valmiiksi suunniteltujen koulutusten lisäksi myös paljon suoraan organisaatioille räätälöitävää koulutusta. Yksi hieno esimerkki on Keiturin soten lähihoitajille räätälöity sairaanhoitajakoulutus. Sairaanhoitajapula koettelee etenkin pienempiä paikkakuntia. Työn ohessa suoritettujen opintojen avulla 26 Keiturin soten sitoutunutta lähihoitajaa saa suoritettua korkeakoulututkinnon.

Toinen hyvä esimerkki on laaja yhteistyö lastensuojelutoimija Sospron kanssa. Syksyn 2020 aikana ensimmäiset Sospron työntekijät pääsivät aloittamaan opintonsa tamkilaisten heille suunnittelemassa Sospro-Akatemiassa.

Yhteistyökoulutuksissa on myös pitkiä perinteitä. Rakennusalan koulutuskentässä TAMK on vakiinnuttanut vahvan vaikuttajaroolin muun muassa kehittämällä työmaajohdon erikoisammattitutkinnon yhdessä Rakennusteollisuuden koulutuskeskus  RATEKOn kanssa.

Teksti: Maria Kasdaglis. Toimitus: TAMK viestintäpalvelut
Carita Prokin kuva: Saara Lehtonen

Tutustu teeman avaintietoihin -painike.

 

Lue lisää jatkuvan oppimisen uusista avauksista

  • Pirkanmaan Osuuskaupan esimiehiä aloitti restonomitutkinnon suorittamisen Avoimen AMKin opiskelijoina oman ryhmänään. Tavoitteena suorittaa restonomin tutkinto vuoden 2021 aikana.
  • Bioanalyytikon tutkinto-ohjelmassa toteutui Näytteenotto ja asiakaspalvelu hoitajan työssä (5 op) opintojakso, yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun lähihoitajaopiskelijoiden ja Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa. Yhteistyö jatkuu myös vuonna 2021.
  • Yhteistyössä ammattiopisto Tredun ja TE-palveluiden kanssa tuotettiin “Kurkistus sote-alan ammatteihin ja koulutukseen” -verkkovalmennus kolmesti vuoden 2020 aikana. Osallistujat olivat työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia. Valmentajina toimivat Tredun opettajat ja TAMKista sote-alan opinto-ohjaajat.

Genomitiedon osaajia tarvitaan terveyden edistämiseen – terveysalan YAMK-tutkinto mukana syksyn yhteishaussa

Master’s Degree Programme in Genetic and Genomic Counselling on Suomessa ensimmäinen tutkintoon johtava maisteritason koulutus, joka kohdistuu perinnöllisiin sairauksiin, genomitietoon sekä niiden ohjaukseen ja neuvontaan.

Tampereen korkeakouluyhteisön kannanotto: ”Nykymuotoinen korkeakoulutus ei riitä ratkaisemaan osaamisvajetta”