TKI-toiminta

TKI-toimintaan käytetyt henkilötyövuodet

Infografiikka, josta näkee TKI-toimintaan käytetyt henkilötyövuodet vuosina 2018-2020.
Lähde: TAMKin henkilöstörekisteri ja henkilöstön työaikasuunnitelmat

Vuonna 2020 TAMKin päätoimisen henkilöstön henkilötyövuosista 17 % (126 htv) käytettiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). TKI:hin käytetty henkilötyövuosimäärä on kasvanut edeltävistä vuosista 27 %: vuonna 2019 htv-luku oli 99 ja sitä edeltävänä vuonna 73.

Hankesalkun kokonaisarvo M€

 

Kasvukäyrä joka näyttää hankesalkun kokonaisarvon vuosina 2016-2020.
Lähde: Projektinhallintajärjestelmä Proti

Vuoden 2017 notkahduksen jälkeen TKI-toiminta sai vahvan painotuksen TAMKin strategiassa ja sitä lähdettiin edistämään tavoitteellisesti. Kolmessa vuodessa TKI-hankesalkun arvo on kasvanut noin 60 % reilusta 10 miljoonasta eurosta lähes 17 miljoonaan euroon.

Keväällä 2021 käynnissä on noin 100 erilaista projektia. TAMKin TKI-toiminta on pääasiassa soveltavaa tutkimusta, jota tehdään yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin kanssa.

Suurimpia TKI-toiminnan rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Erasmus+-ohjelman TKI-projekteissa tamkilaiset ovat tehneet yhteistyötä noin 150 kansainvälisen partnerin kanssa 42 eri maasta.

Julkaisujen määrä

Pylväsdiagrammi, josta näkee julkaisujen määrän vuosina 2018-2020.
Lähde: Vipunen.fi ja OKM-tiedonkeruuaineisto

Vuoden 2020 aikana luotiin julkaisuihin liittyvä kannustinjärjestelmä. Tämän ansiosta muutaman vuoden laskusuunnassa ollut julkaisujen määrä nousi ennätystasolle, 660 julkaisuun. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta 76 %. Varsinkin blogit tarjosivat tamkilaisille innostavan alustan julkaisemiseen.

Vaikuttavuus

Infografiikka, joka kuvaa TAMKin vaikuttavuutta Pirkanmaalla ja sen ulkopuolella.

TAMKin vaikuttavuus syntyy koulutuksesta ja sidosryhmäyhteistyöstä. Korkeakoulutuksen lisäksi ammattikorkeakoulun tehtävä on harjoittaa aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. TAMK vaikuttaa vahvasti Pirkanmaalla, mutta myös muualla Suomessa ja maailmalla.

Viisi vuotta sitten TAMKista valmistuneista uraseurantakyselyyn vastanneista 80 % näkee TAMKin vaikuttavana toimijana Pirkanmaan alueella ja 72 %, että TAMK näyttäytyy aktiivisena yhteistyökumppanina.