Opiskelijan TAMK

Opiskelijakunnan toiminta kehittyi valtavasti

Vuosi 2020 starttasi vauhdilla, ja meillä oli suuret suunnitelmat uusista ja isommista tapahtumista, juuri kehitetyn uuden tuutorointimuodon kehittämisestä, vaikuttavuuden lisäämisestä ja entistä tehokkaammasta opiskelijoiden osallistamisesta.

Ehdimme toimia parin kuukauden ajan, kunnes kaikki muuttui kertaheitolla – ihan niin kuin kaikilla muillakin. Tamkon toiminta on aina ollut hyvin intensiivistä, kaikkea on tehty yhdessä päivittäin kasvotusten, ja hetkessä täytyi adaptoitua täysin uuteen. Aloimme kehittää päivittäisiä etäkahvihetkiä, opettelimme etäkokoustamista, ja suunnittelimme koko kevään täysin uusiksi.

Tamkolla on aina ollut hyvät keskusteluyhteydet TAMKin johtoon, ja saimmekin ajantasaisesti tietoa tulevista muutoksista. Opetus ja kaikki opiskelijoiden palvelut joutuivat muuttamaan muotoaan suuresti. Alkuun kaiken tämän kanssa oli tietysti haasteita, mutta nopeasti opittiin uusia rutiineja ja TAMK panosti opiskelijoiden tukipalveluihin. Valitettavasti etäopiskelun haasteet ovat kuitenkin jättäneet jälkensä monen opiskelijan hyvinvointiin ja motivaatioon, mikä tulee näkymään vielä pitkään tulevaisuudessakin.

Tamkon yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuutorien kouluttaminen. Viime kevään koulutukset täytyi kehittää täysin uudelleen, tuutoroinnin laadusta tinkimättä. Orientoivien viikkojen toteutusta muotoiltiin uudelleen, tilanteen vaatimalla tavalla, jotta uudet opiskelijat saivat mahdollisimman hyvän orientoitumisen koulun alkuun. Orientoivat viikot hoidettiin kunnialla läpi – siitä suuri kiitos jokaiselle mukana olleelle.

Yleensä aktiivinen tapahtumatoimintamme loppui, ja jouduimme perumaan syksyn suurimman ja perinteisimmän tapahtumamme, Tursajaiset. Opiskelijakunnan edustajistovaalien toteuttaminen vaati erityistä panostusta. Kiitos meidän järjestöjen, saimme kattavasti sekä ehdokkaita ja äänestäjiä. Yhdessä Tampereen yliopiston ylioppilaskunta TREYn kanssa edustimme opiskelijoita korkeakouluyhteisön Pandemiaryhmässä. Tamko ja TREY kokosivat myös kattavan kuntavaalivaikuttamissuunnitelman keväälle 2021 osallistaen kaikkia korkeakouluyhteisön opiskelijoita.

Tamkon toiminta kehittyi valtavasti vuoden 2020 aikana. Opettelimme täysin uudet toimintatavat ja jäsenpalvelumme kehittyivät entisestään. Saimme pidettyä jäsenmäärämme normaalina, poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta, joten voimme ylpeästi edelleen olla Suomen vanhin ja suurin opiskelijakunta.

Lue lisää opiskelijakunta Tamkosta

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko

Tamkon puheenjohtaja Emmi Lainpelto: TAMKissa on opiskelijan hyvä olla

Rehtori Markku Lahtinen on vuoden TAMKilainen

Emmi Lainpellon kuva: Jaakko Saarilampi